kaza namazlarını brin an kılarak ayrıca tövbe de ederek büyük cezadan
kurlulmalıdır bunu icin sünetleride kaza niyeti ile kılmak lzıamdır
tembelikle namz kılamuyanlar senelerce kılm alıdır bunların sünetleri
kaza namazı icin sünet ederek kılması 4 mezhepde hanefi mezhebinde
naamzı özrsüz kazaya bırakmak ekber kebairdir bu cok günah her namaz
kılecak kadar cok zeman hesaba sayıya sıgmayan bu müthiş günahdan ve azaptan kurtulamk icin öğle namaınını ilk dort rekat sünetinin
kılarken ilk kazaya kılmıs öğlenin son sünetini kılarken ilk kaza kalmıs sabahın farzını niyet ederek kaza kılmalıdır.
ikindinin sünetini kılarken ikindi varzını niyet ederek kaza kılmalıdır aksamın sünetini kılarken üc rekat kılmaldırı
yatsının ilk sünetini kılarken yatsı ve sno sünetini kılarken
ilk kazaya kalmıs vitri niyet ederek. üc rekat olarak kaza kılmalıdır
kac senilik kaza namazı farza buna o kadar suna devam etmelidir
kazalar bitince yine süteleri kılamğa başlamalıdır. vakti varsa ayrıca her firsatta kaza kılıp bir an önce kaza borclarının bitirmelidir kılınmayan kazalrın günahi her gittikce bir misli artmaktır