Kadir Gecesi Namazı >/h2>
Yatsı namazında zammı sure olarak kadir suresini okumalı. Bir iki sayfa Kur’an-ı kerim okunur. Az da olsa sadaka verilmeli.
Bu gece 4 rekat Kadir gecesi namazı kılınır.
1.rekatta: 1 Fatiha, 3 inna enzelnahü
2.rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlasi Şerif.
3.rekatta: 1 Fatiha, 3 inna enzelnahü
4.rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlasi Şerif.
Namazdan sonra 1 defa:
Allahü ekber, Allahü ekber La ilahe ilallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd.
100 defa Elem neşrah leke
100 defa inna enzelnahü
100 defa Resülullah (s.a.v) Efendimiz’in Hazret-i Aişe (r.a) Validemiz’e öğrettiği şu dua okunup sonra dua yapılır:
Allahümme inneke afüvvün kerimun tuhibbül afve fa’fü anni, okunup dua yapılır.
‘’Ey Allah! Gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.’’
Mümkünse, kandil gecesi olması bebebiyle bir de tesbih namazı kılınır.
‘’Kadir gecesine raslamış bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevab kazanır.’’
Hadis-i Şerfini düşünerek, sık sık vaki olan 27. Gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile büyük sevaba kavuşur.

ETTEHİYATÜ DUASI

Euzü billahi mineş şeytânirracîm.BismillahirrahmanirrahimEttehiyyâtü lillâhi ves-salevâtü vet-tayyibât esselâmü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.
Anlamı Taşlanıp kovulmuş olan şeytandan ALLAH’a sığınırım.RAHMAN ve RAHİM olan ALLAH’ın adıyla
Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ’yadir. Ondan baskasina ibâdet olmaz. Ey mertebesi yüce olan Nebî “Muhammed”! Allah’in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh’in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh’tan baska Ilâh yoktur; yine sahadet ederim ki; Muhammed O’nun kulu ve rasûlü (elçisi) dir. -)

Tevbe istiğfar duası

Dini ve dünyaevi yaşantımızda yasak olan işler yapan , Allah’ın emirlerini bilmeden çiğneyen ,günah işleyen kişiler abdest alıp iki rek’at namaz kılmalı,sonra da aşağıdaki duayı okuyup, yaptığı günahlar için tevbe istiğfar etmelidir.
tevbe istiğfar duasi

OKUNUŞU
Estağfirullah! Estağfirullah ! Estağfirullah! El-‘azım, el-kerim, er-rahim ellezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyume ve etebü ileyhi tevbete’abdin zalimin linefsihi la hayaten vela nüşüra. Ve es’elühüt tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehü hüvettevvabürahim.

Kuran Okumanın Fazileti >/h2>
Hz peygamber(sav);Allah katında kur’an’dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ne de başkaları.”buyurdu.
(abdülmelik, taberani)
Hz peygamber(sav);ümmetimin en faziletli ibadeti,kur’an okumaktır.”buyurdu. (ebu nuaym)
Hz peygamber(sav); ilim bilgi isterseniz kur’an’ı kerim’i kariştırın, o’nu inceleyin. Çünkü evvelin ve ahirin ilmi ordadır.”buyurdu(ibn’i mes’ud)

Hz peygamber(sav);gerçek şu ki kur’an; Allah’ın (kopmaz) ipidir. Apacık bir nurdur. Onu okuyunuz. Zira Allah kur’an okumaya karşılık her harfine on hasane (sevap) verir.”buyurdu.(beyhaki)
Hz peygamber(sav);kur’an okuyun, zira her harfine Allah on sevap verecektir.” Ben “elif,lam,mim” bir harftir demiyorum. Elif, lam, mim’inher biri ayrı bir harftir.”buyurdu. (ibn’i mes’ud)

Hz peygamber(sav); “hangi evde kur’an okunursa oraya boluk, ve bereket çoğalır, şeytanlar uzaklaşır ve melekler hücüm eder.”buyurdu. (ebu hureyre)
Hz peygamber(sav); kur’an kalbi ve bedeni hastalıklarla dünya ve ahiret hastalıkları için tam bir şifadır.”buyurdu. (ibn’i kayyım)
Hz peygamber(sav); “sabah namazını müteakip kur’an’ı açıp 100 ayet okuyan kimseye hak teala yeryüzündeki insanların sayısı kadar sevap verir.”buyurmuştur.(amr bin meymun)

Hz peygamber(sav);üç şey insanın zekasını artırır ve balgamı yok eder;onlar da misvak kulanmak, oruç tutmak ve kur’an’ı kerim okumaktır.”buyurmuştur.(hz ali)
Hz ebu zer(ra)’den rivayete göre rasulallah (sav) kendisine: ey ebu zer, “kur’an’dan bir ayet öğrenmen senin için yüz rek’at (nafile) namaz kılmandan daha hayırlıdır.”buyurdu. (ibn’i mace-mukaddime)