onbir dürlü gusl abdesti vardır. Beşi farzdır bunlardan ikisi kadının hayz ve nifasdan kurtulunca gusl abdesti almasıdır kadının hayz ve nifasdan kurtulunca gusl abdesti almasıdır ibni abidin (Menhel-ül-varidin)adındaki eserindediyor ki: Her müslimanerkegin ve kadının ilmihal erkegin ve kadının ilmihali ögrenmesi farz olduğunu fikh alimleri söz birligi ile bildirdi her müsliman kadının hayz ve nifas bilgilerinin ögrenmesi farzdır her müsliman erkeğin evlenecegi zaman hayz ve nifas bilgilerini ögrenmeleri lazımdır evlenince hanımınada ögretmelidir.

Hayz,sekiz yaşını bitirip dokuz yaşına basmış ve saglıgı yerinde bir kızdan veya(adet zemanı son dakikasından on beş gün geçmiş olan kadından gelen ve en az üç günm devam eden kana denir beyazdan başka her renge ve bulanık olana hayz kanı denir bir kız hayz görmeye başlayınca ergenlik çagına girer ve kadın hükmünde olup dinin emr ve yasaklarından mes ul olur kan görüldügü andan kesildigi güne kadar on gündür her kadının kendi adetini gün saysını ve saatini bilyoksa ninelerinin ablalarını hala ve teyzelerinin hayz ve nifasilmini bildirmeleri farzdır.

Nifas,lohusa demekdir kadından dogumdan sonra gelen kana denir bu kanın en az müdeti yokdur kan kesildigi zeman gusl abdesti almalıdır en çok zemanı kırk gündür kırk gün temam temam olunca kan kesilmese de gusl edip namaza başlar kırk günden sonra gelen kan istihaza (ya’ni özr)olur.kadınların nifas (lohusalık)günlerini deezberlemeleri de lazımdır.

istihaza[özr kanı]üç günden ya’ni yetmişiki saatden beş dakika bile az olan ve yeni başlayan on günden süren ve yeni başlayan için on günden çok süren ve yeni olmayanlardan adetden çok olupon günü de aşan ve hami le ellibeş yaşını geçmiş (ayise)kadınlardan dokuz yaşıdan küçük kızlardan gelen kana denir bu kan hastalık işaretidir uzun zaman akması tehlikeli olup doktora başvurmak lazımdır.
istihaza günlerinde bulunan kadın sık sık burnu kanıyan kimse gibi olup bu halde namaz kılabilir ve oruç tutabilir hayz ve nifaz halinde iken kadın namaz kılmaz ve oruç tutmaz kilavet ve şükür saclesi yapmasz kuran-i kerim dokunmaz cami ve mecidise girmek kabeyi tafat etmez vatey de bulunmaz temizlenince orucu kaza eder namazlarını kaza etmez kadının hayzını başladıgını kocasına bildirmesini lazımdır peygamber (s.a.s)hayzın başladıgı ve bitigini kocasından saklıyan kadın melundur buyurdu hayz ve nisan kesilince hemen gursel edip yıkamak farzdır Allah’ü tealanın emridir nikahın gitmesinde yani boşalmaga sebebi olan çok sebebi vardır imanın gitmesinden korkar gibi nikahın gitmesin ve çok korkmak lazımdır tam ilmihal 585 ci safiye bakınız.

hak teala intikamı ine kul ile alır bilmiyen ilim-i ledünni anı kulyapdı sanır cümle eşya hakıdır kul işleri eline işlerini emr-i bari olmayınca sana bir çöp deprenir