kadın halleri Kadınlara mahsus üç hal vardır:
1-Hayız,
2-Nifas,
3-İstihaza.
1-Hayız: Kadınlık (ergenlik) çağına ulaşmış birinin rahminden muayyen müddetler içinde gelen kandır. En Erkek 9yaşında başlar en geç 55 yaşında biter bu surette gelen kana “hayız kanı” bu hale “hayız hali” veya “aybaşı hali” denir.kadın muayyen halleri
2-Nifas: Doğumdan hemen sonra kadının rahmnden akan kandırç Lohusalık kanı da denir.
3-İstihaza: Hayız görmekte olan bir kadından üç günden eksik yahut on günden fazla gelen kana istihaza kanı denir. Lohusa kadından ise, 40 günden fazlasında gelen kan istihaza kanıdır. Bu kan kadının namazına orucuna ve diğer ibadetlerine mani olmadığı gibi cinsı yakınlığa da engel teşkil etmez. İstihaa kanı gelen kadın her vakit başından abdest alır namazını kılar. Bu kesilmeyen burun kanı gibidir.
*Hayız; en az üç gün üç gece en çok on gün on gece devan eder.
*İki adet arasındaki tem,zl,k haline “tuhur”, denir. Bunun en az müddeti 15 gün olup en çok müddeti için ise hudut yoktur.kadın muayyen halleri
kadın halleri *Nifasın en az müddeti için konulmş bir hudut yoktur. Hatta bazı yerlerin kadınlarında çocuk doğduktan sonra kan gelmez veya gelse bile hemen kesilir. Onların derhal yıkanarak namaz ve sair ibadetlerini yerine getirmeleri lazımdır. Nifasın en çok müüddeti doğumdan başlayrak kırk gündür. İkiz doğuran bir kadının nifas günleri evvelki çocuğun doğduğu vakitten hesaplanır.
*Kadının mutad (kendisince alışılmış) hayız müddeti gerek aaz gerek çok olsun onun hayız müddetinin arasına giren tuhur yani kan gelmeyen zaman hayızdan sayılır. Mesela; en az hayız müddeti olan üç günün birinci ve üçüncü günlerinde kan gelip, arada geçen ikinci gününde kan gelmemiş olsa bu ikinci gün de hayızlı sayılır.
*Hayızın bittiğinin anlaşılması için akıntının renginin tamamen beaza dönmesi lazımdır.Kan kırmızı renkte olmakla beraber toprak rengi bulanık yeşil sarı ve siyah olarak da gelebilir.
*Bazı kadınlarda adet günleri sabit değildir. Mesela; bir ay altı diğer bir ay bel gün adet görebilir. Bu durumda kesildiği gün olan beşinci gün yıkanır namazını kılar, orucunu tutar fakat ihtiyaten kocası ile beraber olamaz. Mutadı olan günü sayar.
*Bazı kadınların adet günleri muayyendir. Mesela; bir ay altı diğer bir ay beş gün adet göerbilir. Bu durumda kesildiği gün olan eşinci gün yıkanı. Namazını kılar, orucunu tutar fakat ihtiyaten kocası ile beraber olamaz. Mutadı olan günü sayar.kadın halleri
*Bazı kadınların adet günleri muayyendir. Mesela her ay altı veya yedi veya dokuz gün adet görürler. Bir adet bir defa ile kararlaşmış sayılır. Şöyle ki; ilk defa adet görmeye başlayan bir kız 7 gün kan bundan sonra temizlik görse adeti 7gün olarak kararlaşmış olur.
*Kadınların muayyen adet günleri bazı kere değişir. Bir adetin değişmiş olması için ona zıt iki adet hali görülmelidir. Her ay altı gün adet gören bir kadın üst üste iki ay mesela sekiz gün adet görecek olsa artık adeti altı gün değil sekiz gün olur.LaZ_NeCMi kaynak büyük dini ilmihal