namaz kabeye karşı kılmaktır. mekke-i mükerreme şehrinde bulunan kabe binasının istikametine kıble denir. kıble önce (kudüs)idi hicreten on yedi ay sonra şaban ayının ortasında salı günü kabeye dönülmesi emr olundu.
kıble kabenin binası değil, arsasıdır. yani yerden arşa kadar, boşluk kıbledir bunun için deniz ve kuyu diblerinde, yüksek dağlarda ve uçaklarda bu cihete doğru namaz kılınır. göz sinirlerinin çapraz istikamedi arasında açıklık kabeye rastlarsa namaz sahih olur.fekat:
1- hastalık sebebi 2- malın çalınmak tehlükesi 3- yırtıcı hayvan tehlükesi 4- düşman görme tehlükesi 5-hayvanından inince tekrar yardımsız binemeyecekse iki namazı öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı, maliki veya şafi mezhebini taklid ederek cem ederek de kılamazsa namazını gücü yetiği tarafa doğru yönelerek kılar vapurda trende uçaklarda kıbleye dönmek şartır.