isteklerin olması için el-cebbar anlamı; azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.Dilediğini zorla yaptıran.
O Allah ki,O’ndan başka ilah yoktur.Melik’tir;Kuddüs’tür;Selam’dır Mü’mindir;Müheymin’dir;Aziz’dir;Cebbar’dır; Mütekebbir’dir Allah,(müşriklerin)şirk koşmalarından çok yücedir (haşr suresi 23)
Zikir adedi;206 zikir niyeti; isteklerin olması,istek ve arzuların olması için ve cinlerin şerrinden emin ola bilmek için.
Bu ismi çokça zikreden kimseler büyük heybet sahibi olur hatta insanlar bu kimselere bakmaya cesaret edemezler
Bu ismi çokça zikreden ve vefkini üstünde taşıyan kimselere insanlar itaat ederler ve o kimse isteklerine muratlarına kolaylıkla nail olur.Ayrıca bu kimseler herkes tarafından sevilir.isteklerin olması için