istediğini yapa bilmek için el kadir anlamı: istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

O’nun ayetlerinden biri de senin gerçekten yeryüzünü huşu içinde (solmuş,boynu bükülmüş ve kupkuru) görmendir. ama biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman,deprenir ve kabarır. şüphesiz onu dirilten,ölüleri de elbette dirilticidir çünkü O her şeye güç yetirendir.(fussilet suresi.39)

zikir adedi:305
zikir niyeti istediğini yapmaya güç yetirmek için.
istediğini yapa bilmek için
bu ismi çokça zikretmeye devam kimse her işi yapmaya müktedir olur keramet ehli olna bir çok zatın bu ismi çokça zikrettikleri bilinmektedir.
istediğini yapa bilmek için
bu ismin sayıca değeri 305’t,r her gün özellikle sabah nazmazlarının müteakip olarak bu ismi usulünce zikretmek çok faydalıdır.tövbelerin kabulu için gerekli esmayı daha önceki yazımızda vermiştik umarım yapmışsınızdır