İSMAİL PEYGAMBER (A.S.)
Doğmadan doğumu müjdelenen bir peygamberdi isminin anlamı da sevinçle demekti onu da Allah İbrahim (a.s) yaşlılık çağında vermişti nitelikleri söyledi Salihlerdendi hidayet erdirenlerdinle bereket verilenlerdendi bereket verilenlerdendi anlayış ve kavrayışı gülcü seçkin kişilerdi ey Muhammed güçlü anlayışlı olan kullarımız İbrahim İSMAİL peygamber ve Yakup da an biz onları ahret yurdunu düşünen içten bağlı kimseler kıldık doğrusu onlar katımızda seçkin iyi kimselerde bilgindi kur ani şoyle bildirdi melekler İbrahim çok bilgin bir oğul ile müjdelediler İSMAİL peygamber a.s hayatında doğumu kadar doğumunda önceki olaylar da önemliydi şöyle cereyan etti.
Annesi

kuranda adı geçen peygamlerle

kuranda adı geçen peygamlerle

İsmail peygamber a.s doğumu İbrahim ateşten kurtulup şam göç etmesinden epeyce sonrasıdır annesi dir SAre İbrahim ilk eşidir dinine eşine çok bağlı inancı çok sağlam bir hamlediribrahim aşi sare birlikte yolculuk etmiş bir sehre gelmişti o şehirde zalim ve zorba bir hükümdar vardı hükümdara İbrahim çok güzel bir kadınla şehrimize geldi dediler İbrahim as hükümdarı huzurunda getirdiler hükümdar sordu ey İbrahim yanındaki kadın neyindir İbrahim hemşiremizdir sonra İbrahim a.s sare yanına geldi sakın sözümü yalan çıkarma ben bunlara seni kız kardeşime diye bildirme Allah yemin ederim ki bu yerde benden senden başka bizim dinimize inanan hiç kimse yoktur sare saraya varınca hükümdar sare sahip istedi abdest aldı namaz kıldı Allah şöyle yalvardı yarabbi ben sana ve snin peygamberler ettimse ben kadınlığı bildimse eşimden başkasına çığnemek benim üzerime şu kafiri musalat etme hükümdar derhal nefes daraldı nefes almadı yere yuvarlandı debeleme başladı sare allahım bu herif ölurse bunu bu kadına öldürdü derler diye endişe duydu hükümdar saradan kurtuldu tekrar sare ye hüçüm bulundu sare aynı dua ile Allah sığındı adam yine kendine geçti yere yığıldı debelenmeye başladı sare tekrar endişelendi herif iyileşti eski haline döndü adamlarına şoyle seslendi siz bana insan değil gerçekten
Kur’an-ı Kerim’de bu olay şöyle anlatılır: “And olsun ki, elçilerimiz İbrahim’e müjde ile gelip; “Selâm”, dediler. O da “Selâm” dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar “korkma biz lût kavmine gönderildik” dediler. İbrahim’in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona İsmail peygamber’ı ardından da torunu Yâkub’u müjdeledik. Kadın “vay, kendim koca bir karı, şu zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak bir iş” dedi. Melekler “ey evin hanımı. Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah’ın işine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir” dediler
kuranda adı geçen peygamlerle

kuranda adı geçen peygamlerle

İshâk (a.s)’ın tarih kitaplarında anlatıları şemâili şöyledir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı, sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim (a.s)’a benzerdi (Hâkim, Müstedrek, Hz. İshâk’ın Yakub ve ‘Ays adında iki oğlu olmuştur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays, Rumların yaşadığı bölgede ikamet etmişti (Hâkim, Müstedrek,
İshâk (a.s) Kur’an-ı Kerim’de de övülmüştür: “Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshâk ve Yakub’u da an! Biz onları âhiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin, iyi kimselerdirİshâk (a.s) babasının ölümünden sonra Sam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiş, Allah’u Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.
İbrahim’e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshâk’ı müjdeledik. Hem ona hem de İshâk’a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır, nefsine apaçık zulmedeni de vardır”
O övülmeye layıktı yüceltiler yücesidir iş saba dedğimiz gibidir bunu rabbini buyurdu şüphesiz ki oher işi hikmetle yapandır ve her işi en iyi bilendir dediler peygamber iş allahım buyurduğu gibi oldu İSMAİL peygamber doğdu büyüdü babası İbrahim vefatından sonra İsmail peygamber peygamber hicaz da peygamberlik yaptığı yıllardan o da Filistin topraklarında tevhid mücadelesi veriyordu peygamber olmuştu öteki peygamberler gibi Allah vahiy aldı biz İbrahim İsmail peygamber peygamber İSMAİL peygamber da vahyettik peygamberler ceddi olduğunu şuphe bulunmaya İSMAİL peygamber a.s tevhid mücadelesi kur ani anlatılmıştır ancak şoyle birışık tutulmüştür onlar buyruduğu altında insanlar doğru yola götüren önderler yaptık onlara iyi işler yapmayı namaz kılmayı zekat vermeyi vahiyettik onlar bize kulluk eden kimselerdi İSMAİL peygamber eden kimseler İSMAİL peygamber tevhid dinini yaymak içi,n durmadan çalıştı ömrü bu uğurlu da geçti bir gün oda ecel şerbeti içti.