İşlerin Düzelmesi İçin El-Musavvir anlamı: Tasvir eden, herşeye bir şekil, suret ve hususiyet veren.
O Allah ki yaratandır, (en güzel biçimde) kusursuzca varedendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O, aziz , hakimdir (haşr suresi, 24)
Zikir adedi: 336 Zikir niyeti: Maksad ve meramına ulaşmak, derdini rahat ifade edebilmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşabilmek için, karıştırma, oluşturma ve imalat gibi işlerde uğraşanlar işlerinin bereketi ve işlerinde başarı için bu ismi çokça zikretmelidir. Bu ismin vekfini dört köşe cam mühür üzerine veya pişmiş bir toprak çanak üzerine nakşeden ve bunu yanında taşıyan kimsenin işleri bozuksa düzelir ve Allahu Teala (c.c) izni ile başarılı olur. Bu isim Halik ve Bari isimleri ile zikredildiğinde daha tesirli olmaktadır.İşlerin Düzelmesi İçin