İslam dinine girmiş olanlara yani müslümanlara farzolan muhhakak yapılması gereken beş esas vazife vardır.

1-İslamın şartlarından birincisi (Kelime -şehadet)getirmektir. kelime-i şehadet getirmek demek(Eşhedü en la ilahe illalah ve eşedü enne Muhameden abdühü resüllullah)söylemekdir.ya ‘ni akıl ve baliğ oln ve konuşabilen kimsenin(Yerde ve gökde ,Allahtan başka ibadet edilmediği hakkı olan ve tapılmağa layık olan hiçbir şey yoktur.Hakiki ma’bud ancak Allahü tealadır.).O vacib -ül-vücüddür.:Her üstünlük ondadır.Onda hiçbir kusur yoktur Onun ismi( ALLAH)tır.Demesi ve buna kalb ile kesin olarak inanmasıdır.Ve yine o gül renkli beyaz kırmızı parlak sevimli yüzlü ve kara kaşlı ve kara gözlü mübarek alnı açık güzel huylu gölgesi yere düşmez ve tatlı sözlü Arabistanda Mekkede doğduğu için arab denilen Haşimi evladından(Abdülahın oğlu Muhamed aleyiselam Allahu tealanın kulu ve reuludur ya’ni Peygamberidir.)Vehebin kızı olan Hz aminenin oğludur.

2-İslamın beş şartından ikincisi şartlarına ve farzlarına uygun olarak hergün beş kere Vakti gelince namaz kılmakdır. Her müslümanın her gün vaktlerı gelince beit vakt namaz kılması ve herbirisini vaktinde kıldığını bilmesi farzdır.Namazları farzlarına vaciblerine sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü allahı tealaya vererek gecmeden kılalıdır . Kuran-ı kerimde namaza Salat buyuruluyor sallat lügatde işnsanın dua etmesi meleklerin itikfar etmesi ALllhüü tealanın mehamet etmesi acıması demektir.İslamıyyete salat demek ilmihal kitablarında bildirildiği şekilde belli hareketleri yapmak ve belli şeyleri okumak demekdir.Namaz kılmaya iftitah tekbiri ile başlanır ya’ni erkeklerin ellerini kullaklarına kaldırıp göbek altına indirirken Allahün ekber demelerri ile başlanır.Son oturuşta başı sağ ve sol omozlara döndürüp selam verilerek bitirilir.

3-İslamın beş şartından üçünbcüsü malının zekatını vermekdir.Zekatın lügat mmanazı temizlik ve övmek ve iyi güzel hale gelmek demekdir islamiyyete zekat vermek ihtiyacından fazla ve nisab denilen belli birsınnır miktarında zekat malı olan kımsenin malının belli mikatrını ayırıp Kran-ı Kerimde bildirilen müslümanlara başa kalkmadan vermesi demekdir.Zekat yedi sınıf insana veril,ir dört meshebde de dört türlü zekat malı vardır altın ve gümüş zekatı ticaretmalı zekatı senenin yarıdan fazlasında çayırda ootlıyan kasap hayvanları zekatı ve toprak masülleri zzekatıdır.Bu dördüncü zekata üşr denir yerden mahsull alınır alınmaz uşr verilir diyer üç zekat nisab miktarı olduktan bir sene sonra verilir.

4-islamın beş şartından dördüncüsü ramazan şerif ayn da hergün oruç tutmaktır.oruc tutmaga savm denir svm lügatte bir şeyi birşeyden korumak demekdir.islamiyette şartlarını göstererek ramazan ayında Allahü tealaya emr ettiği için hergün üç şeyden kendini korumak demekdir.bu üç şeyden yemek içmek ve cimadır ramazan ayı gökden iya hilali yeni ayı görmekle başlar.takvimde önceden hesab etmekle başlamaz.

5-İslamın beş şartından beşincisi gücü yeteenin bir kere hacetmesidir Yol emin ve beden sağlam olarak MEke-i mükereme şehrine gidip gelinceye kadar geride bırakdığı coluk çocugunu geçindirmeğe yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin ömründe bir kere ihramlı olarak kabei muazeme tavaf etmesi ve arafat meydanında durmanı farzdır.
yukarıda bidirilen islamın beş şartından en üstünükelime-i şehadet söylemek ve manasına inanmakdır bundan sonra üstünü namaz kılamkdır daha sonra oruc tutmak daha sonra hac etmektir en sonra zekat vermekdir kelime-i şehadetşn en üstün olduğu söz birliği ile bellidir gerikalan dördünün üstünlük sırasında alimlerin çoğunu sözü yukarıda bildirdiğimiz gibidir.kelime-i şehadert müslümanlığın başlangıcında ve ilk olarak farz oldu beş vakt namaz bir setin on ikinci senesinde ve hicrettn bir sene ve birkac ay önce miraç gecesinde farz oldu ramaza-ı şerif orucu hicrettin ikinci senesinde şaban ayında farz oldu zekat vermek orucun farz olduğu sene ramazan ayı içinde farz oldu hac ise hicrettin 9. senesinde farz oldu.