iSLAM DÜŞMANLARI islamiyeti yok etmek için,Ehl-i sünnet kitablarına saldırıyorlar.Kuran-ı kerimde Maide suresinde altıncı cüzün son sayfasında,(İslam en büyük düşmanı yahudilermüşriklerdir)
buyuruluyor.Müşrik puta heykele tapan kafirlerdir.Hıristiyanların çoğunu müşrik oldukları meydandadır.Yemenli Abdullah binn sebe ismindeki yahudi Ehl-i sünneti yok etmek için (Şİi)fıkrasını kurdu.Şiller kendilerine (ALEVİ) diyorlar.İslkam düşmanı izgilizler bütün imparatorluk kuvvetleri ile .Hindistan Afrikadan topladıkları altınlar ile kanlı muharebeler ile ve (Vehabilik) ismini verdikleriyalanlarla dolu kitabların ile Ehl-i sünnete sarlırmaktadırlar.Dünyanın her yerinde ebedi sedata kavuşmak isteyenler şivehabbi kitablarına aldanmayıp Ehl-i sünnet alimlerinin kitablarına sarılmalarını tavsiye ederiz.