İslam dini

en son din Ve Kuran-ı Kerim gelmiş olan son kitaptır.İslam dini zamana mekana bağlı değildir ve kıyamete det hükmedecek zamana ve gelecek zamanlara hükmeden bir ilahi kitaptır.İslam dini Son Peygamber Muhammed Mustafa s.a.v efendimiz de son Peygamberdir.
İslam dini hoş görü,iyilik, dinidir. İslam dini ve dinimizin gereklerini imanımızı imanın şartlarını namaz süreler dualar abdest ve İslam dini ile alakalı olan bütün dini gerekleri namazdua.net sitemiz içerisinde bulacaksınız. Amacımız sağlam kaynaklar ile İslam dini ni sizlere iletmek ve İslam Dininin gereklerinden bahsetmek bu gereklilikler nasıl yaşanır nasıl yapılır bu konualrı sizinle bu sitemiz içerisinde bahsedeceğiz İslam dini en çok namaz konusu üzerinde durmuştur bizde sitemizde “namaz” konusu üzerine daha bir hassasiyetle duracağız namaz, dua, süreler konusunu sıklıkla işleyeceğiz.islamın şartlarını, imanın şartlarını daha bir çok konuyu sitemiz www.namazdua.net adresimizde bula bileceksiniz