islam ahlakı
Kitabımızın birinci kısmında, kötü ahlaktan mühim olan kırk adedi ve bunların ilaçları açıklanacaktır. Aşağıdaki yazıların hepsi, Ebu Said Muhammed Hadiminin “rahime-hullahü teala” (Berika) kitabının birinci cildinden tercüme edilmiştir. Bu kitabı iki cild olup arabidir. 1284 [m. 1868] senesinde İstanbulda bastırılmış, 1411 [m. 1991] de, (Hakikat Kitabevi) tarafından, tekrar tab’ edilmişdir. Hadimi hazretleri, 1176 hicri kameri [m.1762] senesinde Konya’nın Hadim kasabasında vefat etmiştir.