insanların sevgisini kazanmak için el vedud anlamı:iyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan

O, çok bağışlayandır, çok sevendir(büruc suresi.14)

zikir ededi:20-400
zikir niyeti:insanların sevgisini kazanmak için.
insanların sevgisini kazanmak için
bu ismi çokça zikreden kimseşeri bütün insanlar sever,herkesin kalbi bu kimseye kolaylıkla ısınır.

saati hesaplanıp doğru zamanda aşağıdaki vefk yazıarak üstte taşınırsa ve bu isim “ya vedud”olarak zikredilmeye devam edilirse bu kimse çok sevilen çok itibar edilen bir zat olur.
insanların sevgisini kazanmak için
beyaz bir ipek üstüne bu isim yazılıp üstte taşınırsa bu ismin tecelliyatı kolaylaşmış olır faydaları çok görülür.
bu isimle bir kimsenin kalbini etkilemek ve etki altına almak da mümkündür.fakat bu konuya değinmeyeceğiz.