imi-ü ma’rifet
Akıl başında uyanık kimseler
suph-u mesa kesp-i kemalat eder
sende benim sevgili yavrum müdam
eyle kemama koşup ihtimam
kespi fezal edip ey gonca fem
nur ile parlat nazarın dembedem
kesp-i kemala çalıştıkça sen
buşmuş olur faide senden vatan
ilm-i hüner alem için ruhdur
bab-ı hüner herkeze meftuhtur
ilme çalışmaktan bugün ehli garb
yükseliyor furmadan ruz-u şeb
sende kazan eyleme ey hüşar
başkasının ilhmi ile iftihar
inmiş gidi gerçi yere maidat
varmıdır ondan bize faide
biz dahi ikham ederek şophu şam
sanma biter cehu adalete
kafili şahe yürü sen yetiş
merdi ataleşem ettikçe ah
kim eder ahvaline aftınigah
bunca süanet imi-ü ma’rifet
adem için müvibi ibret eder
imi-ü ma’rifet