imam ı azam ebu hanifeadı nu mandır babasını adeı da sabit tir hiçri 80 tarihinin
küfede dogmuş tarihinde bağdanta vedat rahmttulahi aley
rahmeti onun üzerine olsun sabit imam ile hazretleri
imam ebu hanife hazretleri sünnet tarafında tarafindan dün arasılan
imam ı azam ebu hanife zamanın tarihi arasında birincisidir dört büyükmüştehinin
muhammet ve imam vüzüverler olru pek güclü büyükmüştehirler
fukahisinden sayılmıştır bunların en meşur ları ebu yusuf imam
imam muhamt2t immu haise oğludur babası babası şanlıdır kendisi olmuş
imamebu hanife hazretleri takvas olmuştur kendiside vefat etmiştir
küfede vetimiş şehrinde olmuştur vefat etmiştir sagır es siyörü ez m
ezmahsu din ilimlerine doksan dokuz el camieus bu kitaplarsadkı olusur kedi dini imabnın da sonrası bunlarada kitaplarindandır
zahiru rivaye kitaplkarı denilir hanife mezhabinde en mütterber rivayetlerde imamhalikten hadis okumustur imaniyet denir
bunla beraber meselelerde bütün imama azamın hezabindeki olur
imamebu yusufun sonra imam muhammedin daha sonrada imam züferin görüş
yanlız bazı meseleleri müsnesanda sırası gelinvce acıklalan
sırası gelince açıklanacaktır.