Şeytan’a kapıldılar.Şeytan isterdi ki daha da kendisini izlesinler Fakat Adem (a.s) ve eşi bu noktadan sonra meleklerin yolunu seçtiler.Şeytan’ı terk ettiler.Suçlarını itiraf ettiler.İnsanlık gösterdiler.Şöyle dediler:

-Rabbimiz! Kendimize yazık ettik! Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz (her şeyini) kaybedenlerden oluruz.
Adem (a.s.) ile eşi tevbe ederek Rablerine Döndüler.Samimiyetle bağışlanmalarını istediler.Allah da bağışladı;

tevbe

tevbe


Çünkü Allah tevbeyi kabul eden ve esirgeyendir.
Cennetten Dünyaya
Cennette başlayan insan hayatının ilk bölümü sona erdi.Adem (a.s.) ile eşinin sebep olduğu olay insana Cennet öncesi dünya hayatının mecburi kıldı.
Allah Adem (a.s.) ile eşinin tevbesini kabul etti; fakat Cennet’te kalmalarına Cennet şartlarının dışına çıktıkları için müsaade etmedi ve şu emri verdi:
Kimimiz kiminize düşman olarak inin! Siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz.
Orada yaşar orada ölür ve orada dirilirsiniz.

Size bir yol gösteren gelecektir.Benim yoluma uyanlar için artık korku yoktur.Onlar üzülmeyeceklerdir.
Emre uydular.Yeryüzüne indiler.Ama nasıl? Bilmiyoruz.Bilinen bir gerçek vardır ki o da Adem (a.s.) ile eşi yeryüzünde buluştular birlikte yaşadılar.Rablerine birlikte söyle dua ettiler.
Eğer bize Salih bir çocuk verirsen yemin ederiz ki şükreden kimselerden olacağız.
Şeytan kovulduğu zaman tekrar dirilme gününe kadar ömür istemişti.Adem (a.s.) ile eşi de dünyaya inince Allah’tan çocuk istediler.Böylece çocuklarında yaşamak dilediler.
Allah
İkisinden pek çok erkek ve kadın türetti.
Yeryüzünde insanlar çoğaldı.Allah Adem’i (a.s.) çocuklarına peygamber yaptı.
Şeytan’a karşı insanı Allah peygamberle korudu…
Şimdi hidayet Peygamberin;dalalet Şeytan’ın yoluydu…