ilk müslümanlar Resul-ü Ekrem (S.A.V) Efendimiz’i tasdik edip İslam dinini kabul eden Ashab-ı Kiramdan bir çokları bu uğurda mallarını canlarını fedadan çekinmemişlerdi. Hatta bizzat şanı yüce Peygamber (S.A.V) Efendimiz de birçok eziyetlere maruz kalmış hiç bir peygamberin görmediği eza ve cefaya uğrayarak bunlara saır ile metanet ile katlanmış yüksek peygamberlik vazifesini harikulade bir azim işe yerine getirmeye çalışmış hakkıyla muvaffak da olmuştur. 98- Kölelerden ilk evvel müslüman olan “Bilali Habeşi” idi. Bu zat müslüman olunca görmediği eziyet kalmamıştır Müşrikler bu muhterem zatın boynuna ip takmış lar onu çocukların ellerine vererek sokaklarda kızgın kumların üzerinde ilk müslümanlar dolaştırmışlar kendisini bayılıncaya kadar dövmeye devam etmişlerdi. Fakat Hz. Bilal: “ALLAH birdir ALLAH bir” diyerek dininde sebat ediyor bu eziyetlere katlanıyordu kendisini nihayet Ebubekir Hazretleri satın alarak azat etmiştir Dinindeki bu sebat ve metanetin mükafatıdır ki onun mübarek ismi asırlardan beri bütün ümmet tarafından bir hürmetle anılıp durmaktadı “Radiyallah’ü Teala anh” 99-İslamiyeti kabul eden zatlardan bir kısmını da gördükleri eziyet yüzünden vatanlarını terkederek Habeşistan’a hicrete mecbur kalmışlardı Şöyle ki bunlardan evvela on bir erkek ile dört kadın sonra da seksen iki erkek ile yirmi kadın hicret etmiştir Peygamberimizin muhterem kerimeleri Hz.Rukiye ile kocası Hz.Osman da bu ilk hicret edenlerdendir Habeşistan hükümdarı Necaşi bu muhacirlere çok hürmet etmiş yer göstermiş sonra da İslamiyeti kabul eylemişti. 100- Bi’seti Nebeviyyenin yani Hz. Muhammed (S.A.V)’e peygamberlik verildiğinin yedinci senesi idi ki Mekke-i Mükerreme’deki müşrikler müslamanların günden güne artıp kuvvet bulduklarını görerek haklarındaki eziyetlerin bir kat daha arttırmaya başlamışlardı Peygamber (S.A.V) Efendimiz’in mensup olduğu Haşim oğulları ile alışverişi kesmişler onlara faydalı şeyler haber vermemeye karar vermişler onların ihtiyaç içinde yaşamaları için kendileriyle her türlü münasebeti kesip durmuşlar hatta bu hususta bir ahidname de yazıp Ka’be-i Muazzama’nın bir duvarına asmışlardı Artık Haşim oğullarından olanlar gerek müslüman olsunlar ve gerek olmasınlar “Şa’bı Ebi Talib” denilen bir mahallede adeta mahsur – çevreleri kuşatılmış bir durumda kalmış son derece bir sıkıntı içinde vakit geçirmekte bulunmulardı Diğer müslümanlar da gelip bu mahallede toplanmışlardı fakat bu ahidnamenin evvelindeki “Bismikel’lahüme” ibaresinden başka bütün yazıların güvelerin yemiş olduğu Peygamber (S.A.V) Efendimiz bir mucize olarak haber verdi Gidip baktıkları bu hakikatı anlayınca muşrik- müşrikler biraz utandılar Haşim oğulları aleyhindeki ittifaklarını bozdular Haşim oğulları da diğer müslümanlar ile beraber bu kuşatmadan kurtulup biraz nefes aldılar.ilk müslümanlar