Adem (a.s.) gittikçe çoğalan ve yeryüzünü yerleşmeye uygun hale getirmeye çalışan neslini Allah’tan aldığı emirler yönünde yönetiyordu.Cemiyet hayatı teşekkül etmişti.Hayat devam ediyordu.

İnsanın yaratılışında var olan zaaflar çok geçmeden kendini gösterdi.Ve Adem’in (a.s.) iki oğlu arasında insanlık tarihinin ilk adam öldürme kardeş kanı dökme olayı meydana geldi.Rivayetlerde isimleri Habil ve Kabil olarak bildirilen bu kardeşler arasındaki olayı Kur’an-ı Kerim şöyle açıkladı
Onları Adem’in iki oğlunun kasasını doğru olarak anlat.İkisi bire kurban sunmuşlar birininki kabul edilmiş diğerininki kabul edilmemiştir.Kurbanı kabul edilmeyen
-Yemin olsun seni öldüreceğime deyince kardeşi.
-Allah ancak sakınanları takdimesini (kurbanını) kabul eder demiştir.
Yarışmada kaybeden üzülürdü kızardı.Ama bunlarınki rasgele bir yarışma değildi. Yaptıkları Allah’a kulluktu.Kulluğu kabul edilmeye suç kendisinde aramalıydı.Böyle olmadı. Kardeşinin sorumlu tuttu.Derin bir nefret ve kıskançlık duygu.Şeytanca bir hırsla :
-Yemin olsun seni öldüreceğim dedi.
Bunu hırsına bir nefretine ve kıskançlığına rağmen ötekinin uysallığı ve temiz yürekliği ve kendini savunuşu ne kadar dikkat çekiciydi:
-Allah ancak sakınanların takdimesini kabul eder.
-Yemin ederim ki eğer seni beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için sana el uzatmam.Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.

Ebu Talib

Ebu Talib


Bu iki kardeşin kişiliğinde melek-şeytan kutuplaşması görülmektedir. Azgınlığında Adem’in(a.s) ve Allah’ın sorumlu olduğunu söyleyen Şeytan gibi kuranı kabul edilmeye kardeş de şaşkınlığında kardeşin mes’ul sayıyordu.Kardeşi ise tehditten ve töhmetten değil Allah’tan korktuğunu hatırlatmaktaydı.Bu haliyle Adem’in (a.s.) varlığına karşı çıkan meleklerin sonunda Allah’a sığınışlarına eş bir teslimiyet göstermekteydi.
Biri şeytan gibi diretiyor öbürü Allah’a yöneliyordu…
Kabil öğütleri dinlemedi.Öldürme kasdını gerçekleştirme yoluna girdi.Fiilen tecavüz etti.Son anda Habil mütecaviz kardeşine şöyle seslendi
-Ben isterim ki sen kendi günahınla benim günahımı da yüklenesin.Böylece Cehennemliklerden olasın.Zalimlerin cezası budur.
Her ikisinin isteği de oldu.
Kardeşini öldürmekle nefsine uydu ve onu öldürerek zarara uğrayanlardan oldu.
Kabil öldürmek istedi; öldürdü.Habil kardeşinin cezaya uğramasını diledi o da oldu.Bu ceza Hz. Muhammed’in (a.s.) dilinde ifadesini şöyle buldu;
Zulmen öldürülen her insanın kanının (günahından)Adem’in ilk oğluna bir pay mutlaka ayrılır.Çünkü adam öldürmeyi ilk adet haline getiren odur…
Habil şaşkındı.Öldürmekten pişman değil ne yapacağını kestirememekten şaşkındı.Yol göstericisi bir karga oldu İlk ölünün toprağa gümülüşünü Allah Kur’an’ da şöyle açıkladı:
Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere yeri eşeleyen bir karga gönderdi.
Bana yazıklar olsun! Kardeşimin ölüsünü örtmek için bu karga kadar olmaktan aciz kaldım dedi de ettiğine yananlardan oldu.
Bu yanma tevbe değildi.Tevbe olsaydı kabul edilirdi.
Yeryüzünde Şeytan’ a uyan ilk insan Kabil oldu.Babası Adem (a.s.) ilk peygamber isyan ederek inananlar topluluğundan ilk ayrılan da Kabil’di…O hakkın karşısına batılı dikecek olan insanların öncüsü olmuş şeytan safında yerini almıştı.
Çocuklarının dünya hayatını giderek iyiye güzele refaha kavuşturmak için mücadele eden Adem(a.s) bundan böyle tevhid mücadelesine de başladı.Uzun ömrünü böylece tamamaladı.