ikindi namazı kılınışı
ayakta sırasıyla
sübhaneke okunur
euzu besmele çekilir
fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kurandan bir süre daha okunur rükü.
allahü ekber diyerek rukua varılır ve üç kere sübhana rabbiyel-azim denilir.
ikindi namazı kılınışı
semiallahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye ı ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye ı ala denilir allahü ekber diyerek  ayağa ikinci rekata kalkılır ve eller bağlanır.
ikindi namazı kılınışı
ikinci namaz sünneti ikinci rekat
ayakta sırasıyla
besmele okunur
fatiha suresi okunur.
fatiha suresi okunduktan sonra kurandan bir süre daha okunur rükü.
allahü ekber diyerek rüküa varılır ve üç kere sübhana rabbiyel azim diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke l hamd  denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiyel-ala denilir allahü ekber diyerek secdeden oturulur allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye l-ala denilir allahü ekber diyerek oturulur oturuşta sırasıyla ettehiyyatü allahüme salli allahümme barik duaları okunur okunduktan sonra allahü ekber diyerek ayağa üçüncü rekata kalkılır. ve eller bağlanır.
ikindi namazı kılınışı
ikindi namazı sünneti üçüncü rekat.
ayakta sırasıyla
sübhaneke okunur
eüzü besmele çekilir.
fatiha suresi okunur.
fatiha süresi okunduktan sonra kurandan bir süre daha okunur rükü.
allahü ekber diyerek rüküa varılır ve üç kere sübhana rabbiye ı azim denilir.
ikindi namazı kılınışı
semiallahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke l hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye ı ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiyel ala denilir.allahü ekber diyerek ayağa dördüncü rekata kalkılır ve eller bağlanır.
ayakta sırasıyla
besmele okunur
fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kurandan bir süre daha okunur.rükü
allahü ekber diyerek rukua varılır ve üç kere sübhana rabbiyel azim denilir semiallahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena lekel hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye ı-ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiyel ala denilir allahü ekber diyerek oturulur oturuşta sırasıyla ettehiyyatü allahüme salli  allahüme barik rabbena atina dualar okunur önce başı sağa çevirerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denir sonra başı sola çevirerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denir.
ikindi namazı kılınışı
ikindi namazfarzı birinci rekat
ikamet getirilir erkekler için
niyet ettim allah rızası için bügünkü ikindi namazının farzını kılmaya diye niyet edilir ve allahü ekber diyerek iftitah tekbiri alınıp bağlanır.
ayakta sırasıyla sübhaneke okunur.
eüzü besmele çekilir
fatiha suresi okunur.
fatiha suresi okunduktan sonra kurandan bir süre daha okunur rükü
allahü ekber diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye ala  denilir allahü ekber diyerek ayağa ikinci rekata kalkılır ve eller bağlanır.
ayakta sırasıyla
besmele  okunur
fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kurandan bir süre daha okunur rükü.
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübhana rabbiyel azim denilir semiallahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiyel ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur yine allahü ekber diyerek.ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiyel ala denilir allahü ekber diyerek oturulur oturşta ettehiyyatü okunur allahü ekber diyerek ayağa üçüncü rekkata kalkılır ve eller bağlanır.
ayakta sırasıyla
besmele okunur
fatiha suresi okunur.
rükü
allahü ekber diyerek rukua varılır ve üç kere sübhana rabbiyel azim denilir semiallahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena lekel hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiyel ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiyel ala denilir allahü ekber diyerek ayağa dördüncü rekata kalkılır bağlanır.
ikindi namaz duaları ı kılınışı
ayakta sırasıyla
besmele okunur
fatiha süresi okunur.
allahü ekber  diyerek rüküa varılır ve üç kere sübhana rabbiyel azim denilir semiallahü hamideh diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye ı ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye ı ala denilir.allahü ekber oturulur oturuşta sırasıyla ettehiyyatü allahüme salli allahümme barik rabbena atina duaları okunur önce başı sağa çevirerek esselamü aleyküm ve rahmettüllah denir sonra başı sola çevirerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denir.