İdris Peygamber
Ku’an-ı Kerim’in anlattığı peygamberler dizisinin ikinci halkasında idris (a.s.) yer almaktaydı.İdris (a.s.) hakkında bilgi veren sadece dört ayet vardı.
İlk ikisi peygamberliğini doğruluğunu ve yüce bir mertebeye yükseltildiğini; öteki ikisi de sabrını kavuştuğu rahmeti ve iyiliğini açıklıyordu.
Ayetlerin anlamı şöyleydi:

kuranda adı geçen peygamlerle

kuranda adı geçen peygamlerle

Kitapta İdris’e dair söylediklerimizi de an.Çünkü O dosdoğru bir peygamberdi.
Onu yüce bir yere yükselttik;
İsmail peygamber peygamber İdris ve Zü’l-kifl hakkında anlattığımızı da an;onların her biri sabredenlerdendin.
Onları rahmetimize kattık.Doğrusu onlar iyilerdendi.İdris’in (a.s.) ayetlerdeki nitelikleri:
Peygamberdi.
Dosdoğruydu.
Yüce bir mevkie yükseltilmişti.
Sabırlıydı.
Allah’ın rahmetine kavuşmuştu.
İyilerdendi…
PEYGAMBERLER ve TEVHİD MÜCADELESİ

Bu nitelikleri taşıyan İdris’in (a.s.) elbette bir tevhid mücadelesi vardı.Peygamberliği sabrı rahmete kavuşması ve iyiliği bunu kanıtlardı.Adem’den (a.s.) sonra Kabil soyunun çoğalmış olması da aslında bunu gerektirmekteydi.
Ama İdris’in (a.s.) mücadelesi Kur’an-da yer almadı…
Sallallahu aleyhi ve selem