İbrahim peygamberAllah’a koştuğumuz ortaklardan nasıl korkarım oysa siz Allah hakkında size bir delil indirmediği bir şeyi ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz iki taraftan hangisine güvenmek daha gerekli ve sağlamdır bir bilseniz keşke bilselerdi milletine daha ilk konuşmasında putların hiçliği Allah ın üstünlüğü nitelikleri anlattı anlamadılar
Eski alışkanlıklarını bırakamadılar biraz da buna zorlandılar çünkü milletine başında ismi kur ani da geçmeyen nemrud adında bir zalim vardı servet ve saltanayıyla kendine ilah sanırdı
Nemrud

İbrahim peygamber

İbrahim peygamber

İbrahim (a.s) nemruda gitti Allaha inanmayan davet etti nemrud reddetti İbrahim ( a.s) ile rabbi hakkında münakaşaya girdi Allah bu olayı kur an da şöyle belirti
Allah kendisine mülk ve saltanat verdiği için şımararak İbrahim ile rabbi hakkında çekişen görmedi mi ?
İbrahim benim rabbim hem diriltir ve öldürürüm dedi iki adam çağırıp birini öldürmüş öteki bırakmış böylece kendisine güya öldürmeye ve diriltmeye kadir olduğunu gülünç şekilde göstermek istemişti İbrahim Allah güneşi doğudan getiriyor sende batıdan getirsene dedi inkar eden ( nemrud) şaşırıp kaldı.
İbrahim (A.S.)
Sevgi, kuldan Allah’a kulluk ve samimiyetle yükselen; Allah’dan kula rahmet ünvanı ile ine ilâhî sırdı…
Bu sevgiden mahrum olan gönül, kısır mı gerçekten kısırdı…
Sevgide sonsuzluk olmalıydı. Sevgi , sonsuza bağlanmalıydı…
Sönen, batan, sonu olan, yaratan değil; yaratılmış olandı. Söneni seven, batana tapan, sonu olan, yaratan değil; yaratılmış olandı. Söneni seven, batan diyen İbrahim sonluya bağlanan sapıklar dalandı sapıklıkta kalandı
Ben batanları sevmem diyen İbrahim (a.s)milletine karşı çıkmıştı putlar gibi yıldızlar da ilah olduğu efsanesini temelinden yıkmıştı devam etti ayı doğarken görünce bu benim rabbim ha dedi batınca rabbim beni doğruya eriştirmeye and olsun ki sapıklardan olurdum dedi güneşi doğaken görünce bu benim rabbim ha bu hepsinden büyük dedi batınca ey milletine doğrusu ben Allah ortak kostuğumuz uzağım doğrusu ben sadece hak dine boyun eğip yüzümü göklerine ve yeri yaratılmış olan Allah çevirdim ben ona ortak koşanlardan değilim İbrahim (a.s) yıldızın ayın güneşin ilah olamaycak akıl yoluyla ispatladı olan Allah çevirdim ben ona ortak kosaanlarda değilim millet İbrahim (a.s) karşı çıktı milleti İbrahim onunla tartışmaya girişti beni doğruya erişmişken Allah hakkında benimle mi tartışıyorsunuz ona ortak koştuğumuz korkuyorum meğer ki rabbimin bir dileği ola rabbim ilimce her şeyi kuşaltmiştır hala öğüt kabul etmez misiniz.