İBRAHİM (A.S.)
İnançsızlıktan yüzünden milletler yeryüzünden silindi her defasında inananlar neslinden yeni milletler belirdi ilahi kanun böyle yıkılacak yerine bir yenisi mutlaka gelirdi geldi babil medeniyet bütün neticede batıl yollarına saptı batıl inançları daldı batıl inanç kaynağı ilahi olmayan tevhid dışı onların bu inancı sabilik diye sarmıştı sabilik babiler tek Allah inanmazlar putlara ve yıldızlara tapardılar putları ve yıldızları ruhları melekleri ruhları sembolü sayardılar onların bu inancı tapmaya varırdı babil puthaneler vardı burada putlar yapılır ve putlar tapılır hatta devlet yönetmeni puthane bakanı bile vardı hak ölçüsü sadece medeni olamk önemli değildi önemli olan hak inancı dayalı bir medeniyet hak inancına ship olan zaten medeni idi
Allah medeni gözüken fakat hak inançtan yoksun oluşlarıyla gerçek medeniyet gerçkten uzak bulunan babil halkına peygamber gönderirler o peygamber İbrahim di adının anlamı millet babasıydı .

kuran da adı geçen peygamlerler

kuran da adı geçen peygamlerler

Peygamberler en belirgin ünvanı halilullah dı Allah dostu demekti, Allah İbrahim dost edinmişti Allah dostu İbrahim kur ani şöyle tanımlamıştı gerçekten o inanmışlar kullarımızdır doğrusu İbrahim çok içli yumuşak huylu ve kendisi Allah a vermiş bir kimse müsluman huylu yüreği vefakar hanif ve sadıkgörevini tam yapmış Allah tanık bir başka tanık bir başka özelliği misafirler evi yol üzerindeydi gelip geçen herkese yedirir içirir bu yüzden ünvanı ebu edyaf idi misafirler babası demektir her peygamberler Allah dan vahiy alırdı ancak bazı peygamberler aldığı vahiy kitaplaşırdı İbrahim suhuf vardı göklerinde yerin sırları kendisine göstermişler ögretmişler bunun hikmet ve sebebi kur ani şoyle bildirmiştir.
İBRAHİM
Biz İbrahim kesin ilme erenlerden olamsı için göklerinde yerin melekutunu öylece gösteriyorduk nesline kitap ve peygamberlik varilmiştir İbrahim ismail peygamber Yakup bahşettik soyundan gelenler kitap ve peygamberler verdik onu dünyaya müfakarlık doğrusu o ahiret iyilendirdi kalbini irfana dilini burhan bedeni niran çocuğu kurbana malını dayf ihsan teslim ve tahsis etmiş peygamberdi nitelikler büyük bir görev vardı milletine Allah çağıracak dünyayı ahiret hayatı ölümü ve yeniden diriliş anlatacak önce kendi öz nefsine baktı tatmin olmak arzusu .
Tatmin Olmak Arzusu
İbrahim (a.s.) göklerin ve yerin melekûtunu sırlarını anlamıştı. Ölünün nasıl diriltileceği konusunda, nefsini önüne geçilmez bir merak sarmıştı. İman neş’esinin en üstün mertebesine ermek için merakını Rabbine şöyle iletti. Rabbi ile kendisi arasında bir dizi konuşma geçti. Şöyleydi:
-Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!
Allah,
-İnanmıyor musun?
İbrahim,
-Hayır, öyle değil; fakat kalbim iyice kansın!
Allah,
-Öyleyse, dör çeşit kuş al! Onları kendine alıştır sonra onlardan her dağın üzerine bir parça koy, sonra onları çağır; koşarak sana gelirler.
PEYGAMBERLER ve TEVHİD MÜCADELESİ
O halde Allah’ın güçlü ve hakîm olduğunu bil! Bu, büyük mücadelesinin eşiğinde İbrahim’in (a.s.) öz nefsini önce tam bir itminana ve yakine kavuşturması demekti.
İlk Davet
İtminâna kavuşan, Allah’a şeksiz inanan ve peygamberlik göreviyle yükümlü bulunan İbrahim (a.s.) milletine ilk kez şöyle seslendi:
’’Allah’a kulluk edin. O’ndan sakını! Bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
Bu çağrı peygamberlerin ortak davetiydi. Peygamberlik görevinin temeliydi. İbrahim’de (a.s.) ilk çağrıyı yaptı. Ona şu gerçekleri de kattı:
’’Siz Allah’ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyor, aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz.
Doğrusu, Allah’dan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayın! O’na ibadet edin. O’na şükredin! Siz O’na döneceksiniz.
Putçu Baba
kuran da adı geçen peygamlerler

kuran da adı geçen peygamlerler

İbrahim (a.s.) Allah ve ahiret inancını, rızak ve nimete şükrü özetle milletine açıkladıktan sonra, en yakını olan babasına döndü. Ona mes’eleyi etraflıca anlatmaya çalıştı.
-Sen putları kendine tanrılar mı ediniyorsun? Gerçekten ben seni ve milletini açık bir sapıklık içinde görüyorum.babacığım sana gelmeyen bir ilim bana geldi bana uy seni doğru yola eriştireyem babacığım şeytan tapma çünkü şeytan rahman olan Allah baş kaldırılmıştır.
İBRAHİM
Allah zalimler guruhunu başarıya ulaştırmaz. İbrahim,in usulu buydu delille susturmak düşünceyle kabul ettirmek ilahlık iddaa eden Nemrud ,a karşıda aynı usulu uyguladı
PUT KIRAN PEYGAMBER
İbrahimin akıllarına hitap ederek miletiyle yaptıgı tevhid mücadelesinin bir başka örnegi şöyleydi İbrahim:: Bu tapınım durdugunuz heykeller nedir onlar:: Babalarımızı onlara tapar bulduk İbrahim : And olsun ki sizler de babalarınızn da apacık bir sapıklık içerisindesiz. Onlar:: Sen bize gerçegimi getirdin , yoksa şakamı ediyosun İbrahim:. Hayır Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidirki Onları O yaratmıstır Ben buna şahitlik edenlerdenim Allah,a yemin ederimki siz ayrıdıktan sonra putlarınıza bir iş yapacagım.
Nelere Kulluk ediyorsunuz?
Allah bırakıp uydurma tanrılar mı ediniyorsunuz
Alemlerin Rabbi hakkındaki sanınız nedir
Delil akli olurdu sözle anlatırdı aklı olurdu iş olarak ortaya konurdu
İbrahim buraya kadar milletine putlara tapmanın manasızlıgını ve tutarsızlıgını sözle anlatmaya çalıştı Anlamadılar ya anlamak istemediler

PEYGAMBERLER VE TEVHİD MUCADELESİ
İbrahimde davasını dogru söyledigini açıkça fiilen bizzat kendisi ıspatladı. Sözden uygulamaya geçişin mucadelede bir usul oldugunu ortaya koydu.Bayram günüydü.Adete göre halk o gün puthaneye yemekler getirirler putların önlerine koyarlardı. Egllenme yerine giderler eglenirdi Dönüştedealır o yemekleri puthanenin dışında yerlerdi.
Eglence yerine İbrahim,i de götürmek istediler gitmedi gitmeyişinin amacını bir gerekçe ile gizledi.
İbrahim yıldızlara bir göz attı ve ben rahatsızım dedi bunun üzerine yanındakiler ondan ayrılıp gittiler.İbrahim fırsatı buldu düzeni kurdu gizlice onların putlarını varıp dedi :
Sundukları yemekleri yemiyormusunuz ? Ne o konuşmuyormusunuz ? Sonunda üzerlerine yürüyüp kuvvetle vurdu . Hepsini paramparça edip içlerinden büyügünü ona baş vursunlar diye saglam bıraktı.
Puthaneye sanki bomba düşmüştü . Putların hepsi kırılmış sadece birisi, en irisi kalmıştı
Bayram sona ermişti. Acıkmışlardı Çok gecmeden putperestler koşarak geldiler .
Tanrılarmıza bunları kim yaptı Dogrusu o zalimlerden biridir. Dediler İçlerinden bir kaçı,
İbrahim denen bir gencin onları diline doladıgını duymustuk.Öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin belki şahitlik ederlerde diler… İbrahim getirildi sinirler gerildi.sorguya şöyle girildi .. Ey İbrahim tanrılarımıza bu hakereti senmi yaptın.. İbrahim :: Belki onu şu büyükleri yapmıstır. Konusabiliyorsa onlara sorun .Dondu kaldılar Bir an verecek cevap bulamadılar .Putlar konusmazmıydı? Gerçekten konuşmazlardı. Kendi kendilerine
Dogrusu siz haksızsınız dediler
Haksız kimdi Niçin haksızdı? Putcular konusmayan putlara tanrı diye taptıklarından dolayı bir an kendilerini bir haksız buldular . O kadar Sonra kafalarından olan eski inançlarına dönerek
Ey İbrahim sen biliyorsunki bu putlar konusmazlar. Onların bu itirafı İbrahime tevhid anlatma fırsatını verdi . İbrahim gücüyle batıla yüklendi Dedi ki ; O halde Allahı bırakıp da size hiçbir fayda vermeyecek ve zarar vermeyecek o lan putla ne diye taparsınız. Size de Allahı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun!… Hala akıllanmıyacakmısınız ? Yonttugunuz Şeylere mi tapıyorsunuz Oysa size de , yontuklarınızı da Allah yaratmıştır İbrahim putların hiçligini putlara yapmıs oldugu işi ve milletteki sapık gidişi sert bi dille bir kere daha açıkladı..
İBRAHİM ATEŞTE
Durum gerçekten gergindi. Ciddiydi İbrahim belki yalnızdı ancak şu anda çok güçlüydü Aynı zamanda sapıklara göre suçluydu.Suçluya ceza gerekti. Sapıkların reisleri onun hakkında şu hükmü verdi .
Onu öldürün yahut yakın! Bir şey yapacaksınız şunu yakıda tanrılarınıza yardım ediniz dediler. Onun için Bir bina yapında alevli ateşe atın. Yakmakta birleştiler Yakmak insanın insani yakması insanın peygamberleri yakması bu tam anlamıyla vahşetti. Azabdan ve ateşten hiç bahsetmeyen İbrahim ateşleazap edilmesini hikmetti ? Kafir hükmetti İbrahim ateşte yakılıcaktı ateşi yaktılar. Ateşin tam şiddetini kazandıgı bir sırada mancınıkla ibrahimi fırlatıp attılar (ALLAHIN DOSTU) İbrahim putlar adına kafir yakmaktaydı Çünkü Kafir işin şekline bakmaktaydı Ateş İbrahimi gerçekten yakacakmıydı? Allahın dostu İbrahim sahiden yanacak mıydı ? Allahdan ateşe emir geldi. Ey ateş İbrahime karşı serin ve zararsız ol! O kadar . Ateş yakardı . Fakat yakmadı Yakamazdı. Çünkü yaratandan emir vardı .
İbrahime karşı serin ve zararsız ol ! Allah onu ateşten kurtardı .Dogrusu bunda dersler vardır. Ateşte yakmak büyük bir tuzaktı bunu putcular kurmuslardı. Ancak İbrahimi dost edinmiş onların kabule yanaşmadıkları bir Allah vardı . Onlar İbrahime düzen kurmak istediler . Fakat biz onları hüsrana ugrattık . Hüsran İmansızların degismeyen sonu !… GÖÇ
İbrahim kurtulmustu Bu olay İbrahimin putcular içerisinde kalısının sonu olmustu . Ayrıldı. Ayrılırken milletini bir kez daha uyardı . Konusmasında ilk kez ateş kelimesi vardı . Dünya hayatında allahı bırakıp aranızda putları muhabbet vesilesi kıldınız. Sonra kıyamet günü birbirinize küfreder karşılıklı lanet okurnuz.. Varacagınız yer ateştir . yardımcılarınızda yoktur dogrusu ben rabbim ugrunda sizi bırakıp gidiyorum . O beni dogru yola eriştirir. Milleti sapıklıgıyla küfrüyle kaldı ayrılıs anında ibrahime inanan bir tek lüt vardı. İbrahim ülkeler gezdi. Dolaştı sonunda şama ulaştı.onuda lut u da alemler için bereketli kıldıgımız yere ulaştırıp kurtardık . Şam ibrahime yeni bir ufuk açtı Her geçen gün gün inananlar arttı giderek çogalan inananlar grubu İbrahim milleti adını aldı. . İbrahim miletindenim sözü dine baglıların tevhid ehlinin inanç belgesi oldu artık. Kendini bilmezden başkası ibrahimin miletinden dininden yüz çevirmezdi .
BABA İÇİN İSTİGFAR
İbrahim memleketinden ayrılmıs babası küfür içinde kalmıştı Babası davetine uymamıs hatta yanından kovmustu ayrılırken İbrahim Sana selam olsun senin için rabbimden magfiret dileyecegim çünkü o bana karşı cok lutufkardır. Demişti Bu ki peygamber vaadiydi yerine gerilmeliydi . İbrahim sözünü hatırladı. Babasının affı için Allaha şöyle yalvardı Babamıda Bagaşla ! çünkü o sapıklardandır ! İbrahim Allahın dostuydu babasına karsı da baba saygısıyla doluydu babasının affı ıcın dua etti. Kafirin affi için dua edilmeyecegini elbette bilirdi ancak . İbrahim in babası için magrıfet dilemesi sadece ona verdigi bir sözden ötürü idi. Allahın dusmanı oldugunu anlayınca ondan uzaklastı dogrusu İbrahim çok içli be yumusak huylu idi .. İbrahimin duası kabul edilmedi .Kafirin affı için dua etmek mümine örnek gösterilmedi mümin kafire ancak imana kavusması için dua ederdi . Bu dinimizdede böyleydi . Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba bile olsalar puta tapanlar için magrifet dilemek peygamberlere ve ve müminlere yarışmaz. İslamda da dua Mumine magfiret Kafire hidayet için yapılırdı . Ötesi Allah kalırdı İbrahimin bundan sonraki hayati lut İsmail peygamber peygamber ve ismail peygamberın hayatı ile iç içeydi. Bunlar ki Allahın şu övgüsüne mazhar olmus seckın kısılerdi .
Onları buyrugumuz altında insanlara dogru yola götüren önderler yaptık. Onlara iyi işler yapmayı namaz kılmayı zekat vermeyi vahiyettik..
Onlar bize kulluk eden kimselerdi
Bize düşen bu kimseleri izlemekti.
SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM