ibadet bizi ve bütün mevcudatı coktan var eden her an varlıkda durduran görünür ve görünmez kazalardan belalardan oruyan ve her an çeşidli nimetler iyilikler vererek yetiştiren Alahhü tealanın emr ve yasaklarını yerine getirmekdir.Allahü tealanın sevgisine kavuşmuş olan peygamberlere Evliyaya alimlere özenmektiruymaktır.

İnsanın kendisine sayısız nimetleri gçnderen Allahü tealaya gücü yettiği kadar şükür etmesiinsanlık vazifesidir.aklın emrettiği bir vazife bir borçdur.Fakat inssanlar kendi kussurlu akılları kısa görüşleriile Allahü tealaya karsı sükr saygı oabilecek şeyleri bulamaz.şükür etmeye saygı göstermeye yarayan vazifeler allahü tealaya tarafından bildirelecek övmek sanılan seylerkötülemek olabilir.

İşteinsanların Allahü tealaya karsı kalb dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükr borcu kulluk vazifeleri Allahü tealaya tarafından bildirilmiş ve Onun sevgili Peygamberi tarafından ortaya konmuştur. Allahü tealanın gösterdiği ve emr ettiği kulluk vazifelerine “İslamiyyet” denir. Allahü tealaya şükr onun peygamberinin getirdiği yola uyumakla olur.Bu yola uyumayan bunun dısında kalan hiçbir şükrü hiçbir ibadeti Allahü teala kabul etmez begenmez.Çünkü insanların iyi güzel sandıkları cok sey vardır ki.İslamiyetbunların begenmekle çirkin olduklarını bildirmektedir.

Demekki aklı olan kimselerin Allahü tealaya şükr etmek ibadet yapmak içim Muhamed aleyhiselama uymaları lazımdır.

Muhammed aleyhiselama uyan kimse müslümandır.Allahü tealaya şükür etmeye yani muhamed aleyhiselama uymayada (İbadet etmek)denir.İslamiyyet iki kısımdır.

1-Kalb ile itikad edilmesi inanıılması lazım olanlar.

2-Beden ve kalb ile yapılacak ibadetler
beden ile yapılan ibadetlerin en üstünü namazdır.mükkelef olan her müslüman günde beş vakt namaz kılması farzdır.