Hz.Peygamber aleyhissalatu vesselam cömertlik huzsusuda eşşiz bir örnek bir ahlaka sahipti sahabe-i kiramın sözbirliği ile bildirdiğine göre kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediği görülmemiş bir gün bir kadın dokuduğu kırkıya hz.Peygamber aleyhissalatu vesselama getirip hediye etti hz.peygamber hediyeyi kabul etti ve sahibini memnun etmek için bu yeni hırkayı giydi ve ashabının yanına geldi sahabenin arasında bulunan bir kimse ne kadar ne kadar güzelmiş da bunu verin de beni giyiyim dedi alla resulü olur deyip kalktı ve hırkayı çıkarıp katlayarak adama gönderdi ashab-ı kıram o kişiye hiç de iyi yapmadın peygamber sallallahu aleyhi vesellem ihtiyacı olduğu için onu giymişti üstelik sen hz.Peygamberin Kendisinden Bir Şey İsteyeni Geri Çevirmediğini Bile Bile İstedin De Diler O Şahıs: Vallahi Ben Giybek İçin Değil Kendime Kefen Yapmak İçin İstedim. dedi gerçekten de ohırka bu kişinin kefeni olduğu Hatta Hz.ali Radıyallahu anhu onun elinde olmadığı zaman bulmaya çalıştını Haber Vermiştir Bazen kendisinden

Hz.Peygamberin Cömertliği

İsteneni Vercek durumu olmadığı zaman borçlanırdı hatta vefatı esnasında zıhır bir Yahudi Tüccar borç kardşılıklı zehir olarak bulunuyordu işte böyle bir cömertlik onunki O Öyle Cömert ki Verdiği Zaman Elinde Çıktı Diye Rahatsız Olmak Aksine fani alemden baki aleme gitti allah ın indiğinde edbileşti diye sevinirdi bir gün ailesi için bir koyun kesmişti onun dağıtmaya başladı başladı ancak bir parça kalmıştı ailesini sordu ondan geriye ne kaldı hz.aişe validemiz sadece bir küre kemiği kaldı dedi Peygamber sallallahu Aleyhi vesselem sevindi desene bir küre kemiği hariç hepsi bizim oldu
o verdikce sevinir sevindikçe verirdi sahabe peygamber sallallahu aleyhi sevinçli olduğu zamanları cömertliğin daha da artmasından anlardı ibn-i abbas radıyallahu anhu söyle anlatıyor rasullah sallallahu aleyhi vesselam insanların en cömertdi idi ramazan ayında cebrail aleyhi hisselam ile buluştuğu vakitleri daha da artırdı esen rüzgardan daha cömer davrandı o verirken sevindirir ve kalpleri ısındırır bir zamanlar kendisine karşıdüşmanlık besleyen onun cömertliği karşısında hayranlığa kapılır ve imana koşar hz.Peygamber Eline bir yerden mal geçince bitirinceye kadar dağıtırdı Ebu Said Radıyallahu anhu söyleder ensardan ihtiyaç sahibi bazı insanlara rasulullah yanındaki mallar bitene kadar her isteyene ihtiyacını verdi yanındaki her şeyi kendi elleriyle infak edip bitirince de şöyle buyurdu yanımda olan bir şeyi sizden kesinlikle gizlememkim iffetli olmak isterse allah onu iffetli kılar kim sabretmek isterse allah ona sabrı kolaylaştırı kim müstağnı olmak isterse allah onu müstağına kılar ken disine gönül verir lütfen der s,ze sabırdan daha hayırlı ve daha faydalı bir şey ihsan edilmemişti kendisine gelen hediyeleri dağıtmalkla görevlerdirildiği hz.bilal.e ya bilal infak et infak etmekle arşın sahibin malı azaltıcağın korkma [Ebu Davur İmare) Buyurdu