her işte başarılı olmak için el mukdedir anlamı:kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden..

onlara. dünya hayatının örneğini ver;gökten indirdiğimiz suya benzer onunla yerüzünün bitkileri birbirine karıştı böylece rüzgarların savurduğu çalı-çırpı oluverdi. Allah her şeyin üzerinde güç yetirendir.(kehf suresi.45)
başarılı olmak için
zikir adedi:744
zikir niyeti:her işte başarılı olmak için.
her işte başarılı olmak için
bu ismi zikretmeye devam eden kimseleri Allahu teala (cc) güçlü kılar her işlerini kolaylıkla görendir kimseler haline getirir.
her işte başarılı olmak için
EŞ-Şehid el kavi ya kahir el müktedir isimlerinin beraberce anılması yapılan bedduanın tesirini arttırır.