abdesti bozan şeyin bedenden cıkması devamlı olursa özür denir
idrar ic sürmesi yel kacırmak burun kanaması ve yaradan kan sarı su akması ağrıdan şişden göz yaşı akması bir namaz vakti icinde devamlı olursa bu kimse ve istihaza kanı akan kadın özr sahibi olurlar
tıkamakla ilac ve namazı oturarak yahud imam ile kılarak bunlar durdurmalı lazımdır idrar kacıran erkek idrar yolunda arpa kadar nebattı pamuk sokar fitil az olan idrarı emerek dısarı damlamasına madni olur böylece abdest bozulmaz idrar yaparken fitil kendiliğinden dışarı cıkar gider idrar cok kacıyorsa fazlası fitilden cıkarak dişarı sızar ve abdesti bozulur sızan idrarın camaşırı len bez koymalıdır akıntıyı durduramazlarsa her namaz vaktinde vakt cakmadan oncede özr olan şeylerde başka bir sebep ile gelmekte iken mesela burun deliklerinin birbirinden kan gelmekde iken abdest alıp sonra diyer delikden kan özr şahibi olmak icin abdesti bozan bir şeyi
bir namaz vaktinde devamlı akması lazımdır bir kimse özr sahibi oluınca sonraki namaz vaktledede devam eder bir namaz aktinde hic gelmezse özr sahibi olmak biter özr sebep olan necased elbiseye
dirkem mikranında fazal buluşmamış yeri terrarbuluşmasına mani olmak mümkün ise buluşması yeri yıkamak lazım olur güsl abdesti alınca has ta olmaktan veya hastalıgın şiddetlesinden yahud uzamasından korkan
teyemmüm eder bu korku kendi tacribeleri ile yahud müsliman adil
tabibin doktorun söylemesi icin bilinmiş olur fıskı günah fıskı günah işlemesi dillere düşmanb olmayan tabibin sözü saguk olup barınacak her suyu ısıtacak şey hamam parası bulamamak hastalıgı sebep olabilir hanifede bir teyemüm ile dilediği kadar fazr kılabilirşafide ve malikede her fazr namaz icin yeniden teyemmüm eder.
abedest a zasının yarısında yara olan teyemüm eder yarayarından
ağzında ise sağlamın yıkayı yarayı mesh eder gusulde bütün beden
bir uzv sayıldıgı icin bütün bedenin yarısı yara iseteyemüm ede yarayı her yarıdan sağ ise sağlam ını yıkayıp yaraları mesh eder
yaraya mesh zarar verirse sargıya mesh eder bunada zarar verise meshi terk eder abdest de ve guslde başka mesh etmez eli colak ekzemayara
olup su kullanmayın teyemüm eder.yüzünü kolarını yere kıreclı topragı
taşlı dıovara surer elleri ve ayakları kesik olanın yüzüde yara ise namazı abdesttiz kılar abdest kıldıracak kimse bulnumayan teyemüm eder cocugu kolesi ücret ile tutugu kimse yardıma mecburdur başkalarındanda yardım ister fekat onalr yardıma mecbur değildr kadın ve kocada birbirlerine abdst aldırmak mecbur değildir.
kan aldırarak sülük tutarak yara gıban olarak kemiği kırılarak
incinerek sargı pamuk gazi üste başkasıda sarılırsa yenisinie meh lazım olmaz ayakta durmayan veya ayakta du7runca hastakıgı uzayan
düşmana gornümek korkusuda özr dür ayakda orucu abdesti bozulanda
oturarak kılar bir şeyi ayanarak ayakda durabilen ayakta kılar
ayakta fazla duramıyan iftihat tekbiri ayakda alıp agrı hası olunca
oturarak devam eder.
yere secde yapmaktna acız olan ayakda okuyup rükü ve secde icin
bedeninibriaz eger dayanarak oturmak bümkin iken ayakda ima caiz olmaz peygamberimiz sallalahu aleyhem vesellem bir hastayı
ziyaret etti bunu eli ile yasadıgı kaldırıp üzerine secde ettiği odunuda aldı ve gücün yeterse yere secde at yere eğilmezsen yüzüneb rişey kaldırıp bunu üzerine secde etme imam ederek kıl ve secdede
rüküdan dahga cok eğil buyurdu bahrü ür rıak bildirdiği üzere imran süresi yüzdoksanbirinci ayeti kelimesinde mealen namazı gücü yeten ayakta kılar aciz olan oturarak kılar bundanda aciz olan yatarak kılar buyurulmaktadır imran bin hüsay hasta olun resurullah sallalahu aleyhem vesellem bbuna ayakda kıl gücün yetmezse oturarak kıl bunada kudretin olmazsa yan ve ya sırt üstü yatarak kıl