vacipleri şunlardır; ihrama mikat denilen yerlerden başlamak.
bundan dolayı medine i münevvere tarafından hacca gidenler zülhuleyfeden ıraklılar horasınlılar maveraunnehir ahalisi zati ırktan şamlılar ve mısırlılar ve mağribiler cuhfe hizasında bir yerden mesela ragip köyü hizasından necitliler karndan yemenliler de yelemlemden ihrama girerler.yolları bu mikatlardan birine tesadüf etmeyen hacılar da bunlardan birinin hizasında bulunacak bir yeren ihrama başlarlar.
ihramın mahzurlarını yani ihrama giren kimse için yapılması haram olan şeyleri terketmek.
haccın vacipleri
dikişli elbise giyinilmesi av avlanması daha ihramda iken saçların kesilmesi veya çirkin sözler söylenmesi gibi.
arafatta zeval den sonra tam güneş batıncaya kadar durmak.
kurban bayramının birinci gününün şafakından sonra ve güneşin doğmasından evvel bir an bile olsa müzdelifede durmak.
müzdelife mekke i mükerremeye dört arafata iki saatilik bir mesafede bulunan bir mevkidir
dört şavtı farz olan tavafı ziyareti yedi şavt ile tamamlamak.
tavafı ziyareti eyyamı nahirdem birinde yani kurban bayramının birinci veya ikinci veya üçüncü günüde yapmak.
tavafı saderde bulunmak.bu mekki olmayan yani mekke i mükerreme ile civarı sakinlerinden olmayıp taşradan hacca gelip afaki adını alan hacılara mahsustur ki bir dönüş veda tavafından ibarettir.
tavaf esnasında hadesten taharetli avret mahalleri tamamen kapalı olmak.
kabe i muazzamayı tavafa daima hacer i esved tarafından başlayıp beyti muazzam sola alarak tavaf etmek ve bunu yürüyerek yapmak.
her tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak.
tavafı hatimin gerisinden yapmak.
hac mevsiminde şerif içinde bu duvarın arkasından tavaf edilir ki bu vaciptir.haccın vacipleri
hac mevsiminde safa ile merve arasında say etmek ve saye safadan başlamak ve özürleri olmayanların bu say’i yürüyerek yapmaları.
safa ile merve mekkei mükerremede mescidi haramın hemen civarında basamaklı iki tepedir.bunlar genişçe bir cadde ile birbirine bağlıdır.safadan başlayıp merveye dört ve merveden safaya başlayıp üç defa gidip gelmek vacip bir vazifedir ki bu yedi geliş gidişe say denir.her defa kabe i muazzama görülünceye kadar basamaklara çıkılır.şimdi merve tarafında yüksek binalar yapıldığından kabe i muazzamayı görmek mümkün olmamaktadır.
hac için yapılan say tavafı kudumden veya ziyaretten sonra umre için yapılan say da umre tavafından sonra yapılır.
bu say yerine mesa denir ki en 35 uzunluğuda 750 arşındır.bugün iki tarafında dükkanlar bulunan bir caddedir.
bu hareket tarzı bütün kainatın malik ve hakim olan allah teala hazretlerine tazimleri ihtiyaçları arz için beyti uluhiyyetinin mukaddes kapısı önünde bir şevk ve heyecan ile tekrar tekrar gidip gelmenin ilahi huzura kabul edilmeyi beklemenin bir remzi demektir.
minada ufak taş yığınları ufacık taşları atmak ki buna remy i cemerat denir.bu taşlar beş arşınlık bir mesafeden atılır.cemretlerin yakınına da düşmeleri yeterli olur.cemrelerden üç arşın kadar uzak bir yere düşen taşlar yeterli olmaz,yeniden atılması icap eder.taşları atacak şahıs hasta bulunsa eline konulacak taşları atar veya onun adına başkası atar.nitekim baygın bulunduğu takdirde de onun adına başkası atıverir.
bir kısım hac vazifelerinde bu gibi vekaletler geçerlidir.cemre i akabeye ilk taş atılmakla beraber telbiyeye son verilir.
bu taşların atılmasındaki hikmet allah tealanın ilmine havale edilmiştir.bu bizce bir kulluk emridir.biz bunu yapmakla hak tealanın emrine kayıtsız şartsız olan itaat ve bağlılığımızı göstermiş oluruz.bir de bu habis ruhlara şeytani vesveselere karşı olan nefretimizin bir remzi ortaya çıkışı demektir.hz ibrahimin sünnetine bağlılık nüktesine de sahiptir.
minada taşları attıktan sonra kurban kesmek daha sonra da mekke i mükerremenin hareminde ve kurban bayramının ilk üç gününden birinde saçları tıraş etmek veya kırkmak.
şöyle ki ; kurban kesmek temettü veya kıran haccı yapmış olanlara vaciptir.bu vacip hac ile umreyi bir arada yapmaya muvaffak olmanın bir şükranesidir.yalnız haccetmiş olan taşralı misafir olduğundan kendisine kurban kesmek vacip değildir.dilerse bir nafile olmak üzere kurban kesebilir.
kadınlar saçlarını yalnız uçlarından biraz kırkıverirler.
tıraşa halk saçları biraz kesmeye de taksir denir.bunlar imamı azama göre mekan ile zaman ile kayıtlıdır.yalnız mekkenin hareminde ve kurban kesme günlerinde yapılabilir.
bunlar imamı ebu yusufa göre böyle kayıtlı değildir.daha sonra başka bir yerde de yapılabilir.imam muhammede göre zaman ile kayıtlı değilse de mekan ile kayıtlıdır.bu sebeple kurban kesme günlerinden sonra da yapılabilir.fakat mutlaka mekke i mükerremenin hareminde yapılmalıdır.baş yerde yapılırsa ceza olarak bir koyun kurban edilmesi lazım gelir.
haccın vaciplerinden birini terk etmek haccın sahih olmasına mani olmaz.bundan dolayı ceza olarak yalnız kurban kesmek lazım gelir.eti mekkei mükerrme fakirlerine dağıtılır.bununla beraber terk edilen bir vacip yeniden yapılınca ceza düşer.abdestsiz yapılan bir tavafı iade etmek gibi.