haccın farz olmasının sebebi; haccın farz olmasına sebep beytullahın varlığıdır.bu mukaddes mabedi ziyaret için hak tealanın emriyle hac farz kılınmıştır.bu sebep tekerrür etmediği için haccın farziyeti de tekerrür etmez , mükellef olan bir şahsın ömründe bir defa hac etmesiyle bu farz yerine getirilmiş olur.hatta akıllı ve buluğ çağına ermiş bir müslüman fakir iken yürüyerek hac etmiş olsa daha sonra zengin olmasıyla yeniden hac etmesi icap etmez.hac peygamber efendimizin hicretinin dokuzuncu senesinde farz kılınmıştır.bu sene resülü ekrem (sav) efendimiz tarafından ebu bekir sıddık hac emri tayin buyrulmuştu.hicretin onuncu senesinde bizzat peygamberleri zişan efendimiz mekke i mükerreme ye gitmekle hac farzını yerine getirmişlerdi.
farz olan haccın edasına gelince bu fevri midir,ömri midir? yani;şartlarının bulunduran bir şahıs için hemen o şartların gerçekleştiği senede hac yapmasını lazım mıdır yoksa herhangi senede yapması caiz ve edadan sayılmış olur mu?
haccın farz olmasının sebebi
bu hususta iki görüş vardır.bir görüşe farz olan hac ömridir mükeleef bunu hayatta oldukça dilediği senede yapabilir sonraya bıraktığından dolayı günahkar olmaz.ancak hac etmeden vefat edecek olursa o takdirde olur.fakat daha sahih görülen diğer görüşe göre farz olan haccın edası fevridir,bunun geciktirilmesi bir günahtır.şöyle ki;bir kimse bulunduğu beldede hacların hicaza gitmeleri adet olmuş olan bir günde haccın şartları kendisinde bulunsa hemen hacca gitmesi kendisine farz olur.bu tarihte hacca gitmezse günahkar olur.hatta daha sonra bu şartlardan mahrum kalsa da farz olan bu hac zimmetinde yerleşmiş kesinleşmiş olduğundan düşmez.bundan mesul bulunur.hac aylarında = hac mevsiminde hac şartları kendisinde bulunan ve hac yolculuğu için bu müddet yeterli bulunduğu taktirde de hac farz olmuş olur.bu haccın edasının farz olması da bu görüşe göre ömri ise de daha sahih görülen diğer bir görüşe göre fevridir.hemen o mevsimde gitmek icap eder.