haccın farz olması malumdur ki hac islamiyetin beş mühim esasından birini teşkil etmektedir.hac şartlarını bulunduran her müslüman için pek mukadde bir farzdır.namaz oruç birer bedeni ibadettir.zekat da bir mali ibadettir.hac ise hem bedeni hem de mali bir ibadettir.bu farz hem bedence olan sıhhat ve selametin hem de mali varlığın bir şükran vazifesi demektir.
haccın yapılmasındaki mühtelif usul ve adab insanın ezeli ve kerim olan mabuduna yapacağı tazimlerin göstereceği kulluk halinin arz edeceği ihtiyaç ve tevazu tarzının en mükemmel şeklini ihtiva etmektir.
alim ve hakim olan yaratıcımızın mukaddes bir mabedini mükerrem bir beytini ziyaret ederek zati ulühiyyetine olanca temiziği duruluğu olanca samimi duyguları ile temizlerde dua yalvarışta bulunan bir kulun bu dini vazifesi temiz ruhlara büyük ferahlık verecek ulvi bir mahiyette bulunmaktadır.haccın farz olması
bundan başka bütün müslümanların kıblegahı olan ve ibrahim aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin makamını içinde bulunduran muazzam bir mabette yapılacak ibadet ve itaatin yüceliğine vesile olacağı mükafat ve sevaplara son yoktur.
şanı büyük peygamber efendimizin içinde doğup büyüdüğü islam güneşinin ilk doğmaya başladığı ve islamiyetin binlerce mukaddes hatıralarını sinesinde saklamış bulunduğu mübarek bir beldeyi ziyaretteki feyiz ve bereket de her türlü düşüncelerin üstündedir.
islam aleminin doğu ve batısındaki tertemiz bir heyecan ile akın edip gelen binlerce dindaşın böyle muhterem bir mekanda toplanmaları aralarındaki din birliğini kardeşliğini ve sevgisini canlandırmaları ve birbirinin halinden haberdar olarak fikir alış verişinde bulunmaları ne kadar takdirlere şayan bir harekettir.
seyehat sıhhi fikri sosyal faydalarını takdir eden yabancı milletler,dinen mecbur olmadıkları halde bir çok sıkıntılara katlanarak cihanın en ücra taraflarını gezip duruyorlar.islamiyet ise en faydalı bir seyahate bir kudsiyyet bir mecburiyet vermiş müslümanları böyle bir seyahetin sonsuz feyizlerinden faydalandırmak istemiştir.
hac ibadetini şuurlu bir halde yerine getirecek müslümanların bundan ne kadar istifadeedecekleri pek aşikardır.özellikle bu farzı yerine getirmek bahtiyarlığına erişen uyanık bir müslümanın bu sayede bir hayli bilgiler elde ederek aydınlanacağı ve sonra dönüp kendi muhitini bir çok islami hadiselerden haberdar ederek aydınlatmaya muvaffak olacağı da şüphesizdir.
özetle haccın farz kılınmasındaki hikmet ve maslahat pek büyüktür.haccın farz olması
müslümanlığın yayılmasına yükselmesine yöneliktir.zaten islam dininin emir ve tavsiye ettiği hangi bir ibadet ve itaat vardır ki ,müslümanların maddi ve manevi sahalardaki ilerlemesini feyizlenmesini temin etmesin!yeter ki müslümanlar kendi mukaddes dinlrinin bu emirlerini tavsiyelerini hakkıyla takdir ederek yerine getirmeye çalışsınlar.ne mutlu servete sıhhate sahip olup da bu gibi dini vazifelerini yerine getirmeye muvaffak olanlara!