yalvarış
1.Ey allah’ım Sen beni affet, rahmetine muhtacım.
2.Yolculuğum (ölümüm) yaklaştı huzuruna gelmekeyim.
3.Vatanda günlerim garibane geçmektedir.
4.Ben şimdi öz evimde gurbete tutulmuşum.
5.Ey MukaddesMa’bu’dum! bana kavuşmayı nasip eyle.
6.Hilale döndüm (iki büklüm oldum) ayrılığa gücüm takatim kalmadı,
7.Gavrete geçen zaman hayatımı maveyledi
8.Geçiçi ömrüm tamamen heve-i heves ile geçip gitti.
9.Günahkarlarımı kapkaranlık hayatımı hatırladıkça
10.İçimi pişmanlık aaah larım yakmaktadır.
11.Ben günahkarım Bu belli fakat allahın birliğine inanan bir kimseyim
12.Ben Rasüllerin şahı Hz Muhammed(sav)’in bağrı yanık bir kölesiyim
13.Lütfen beni tertemiz habibine bağışla ki
14.bedbahtılığım kötü halim rabani bir saddetde dönsün
15.Ey yarabim bir ebedi feyze görünme yeri olsun
16.Dosdoğru dilim, seni son nefeste zikretmekle
17.Karanlık mezarımı nurunla apaydılnlık eyle
18.yatığım toprek cennet bahçelerine dönsün
yalvarış