eyyüb peygamber Hz eyyub ishak asın iys adındaki oğlunun neslinden hz yusufa
musasır büyük bir peygamberdir bir cok cocukları ve şam hazinesinde
malları vardı hak tealanın farafından bir idihan olarak uzere bütün maları elinden kendisi bakiyordu rivayete göre aleyselamın kızıdır eyyüb peygamber
eyyüb peygamber mütün musiberlere sabretti sonunda alahu teala kendisini bir cok malar insan buyurdu hz eyyubun doksan üç yasında vefat etdiği ve kendisinden sonra adındaki oğlunuda şamda peygamber olarak gönederdi
hastalığı halkın kendisinden nefret etmesi uzaklaşmasına sebep olacak derecedde değildi bazı tarihçilerin bu hususta olacaklarıheyyüb peygamber
halerden korunması sabip oldukları peygamberlik vazifesi gerektirmektedir