el müteal anlamı:aklın mümkün gördüğü her şeyden her halden pek yüce olan.

hak olan biricik hükümdar olan Allah yücedir onun vahyi sana gelip-tamamlanmadan evvel kur’an’ı (okumada) acele etme ve de ki rabbim ilmimi artır.

zikir adedi:551
zikir niyeti:istediği makama gelmek ve yüceliği ermek için.

bu ismi çokça zikreden kimseler bir hakim ya da önemli bir kimsenin huzuruna girdiğinde hürmet görür ve o kşmselerden beklediği şeyleri alırlar.

bu ismin vefkini üstünde taşımak ve çokça zikretmek düşmana karşı çok etkilidir. ismin vefki kurşun bir levha üzerine yazılmalıdır bu şelikde tesiri çok yüksek ve etkili olur.