manevi güzellik için ilahi ilimlerde kolaylık

manevi güzellik için ilahi ilimlerde kolaylık