düşmana karşı el müzil anlamı:zillete düşüren hor ve hakir eden.

bundan böyle yüryüzünde(size tanınmış bir süre olarak)dört ay dolaşın ve bilin ki allah aciz bırakalacak değilsiniz gerçekten allh inkar edenleri hoş ve aşağılık kırıcıdır.(tevbe suresi.2)
düşmana karşı
zikir niyeti:düşmanları zelil etmek için

allahu teala(cc) bu ismi çokça ve üzenli olarak zikreden kimsenin istediği düşmanını zillete düşürür ve rezil eder.
herhangi bir insan ya rab şu ansanı müzl isminin hürmetine rezil eyle diye dua ederse allahın(cc) izniyle duası kabul olur.
düşmana karşı
bu insandan ya da hayvandan yana zorluk çekiliyorsa son günü çarşamba,perşembe ve cuma günü olmak üzre üç gün oruç tutar. cuma iftar etmeden önce iki rekat namaz kılar namazda fatiha suresinden sonra 100 defa secdelerde de 1000 defa bu ismi zikreder her ili rekatta da aynı işlem yapılır selam verdikten sonra 100 defa daha bu isim zikredilir bu işlemden sonra ya rab şu zikrettiğim ismimin hürmetine ve kıldığım namazların hütmetine düşmanım olan falancayı zelil ve perişan eyle diye dua ettiğin allahın(cc) izniyle duası kabul olunur.