düşmana karşı galip gelmek için el aziz anlamı:üstün kuvvetli güçlü şerefli izzet sahibi mağlup edilmesi imkansız olan her şeye galip olan

allh’ı sakın ekçilerine verdiği sözden dönen sanma gerçekten allah azizdir intikam sahibidir(ibrahim suresi.47)

zikir niyeti düşmanlara karşı galip gelebilmek için

büyük bir zattan(devlet büyüğü ya da makam sahibi kimse) bir şey istemekten çekinen ya da korku duyan kimse bu ismi zikrettiğinde bu korkularında kurtulur.

bu ismi zikretmeyi adet haline getiren müslüman kimse allh’ın (cc) izni ile din dünyasına daha güçlü kalacak ve derecesi artacaktır.
korkulardan emin olmak için bu ismi düzenli olarak zikretmek gerekmektedir
bu ismin faydalarını görmek için her gün evden çıkarken 94 defa okumak tavsiye edilir.
bu ismin faydalarının tecelliyatı için temiz bir kağıda yazılması veya altın ya da gümüş bir yüzüğe bu ismin vefkinin nakşedilerek üztünde taşınması tavsiye edilir.