duaların kabulu için zülcelali ve’l I-ikram anlamı:hem sahibi hem fazl-u kerem sahibi.

celal ve ikrem sahibi olan rabbinin adı ne yücedir.(rahman.suresi 78)
duaların kabulu için isyekleri kabulu için, istediğinin olması niçin, zenginlik için
zikir adedi:1100
zikir niyeti:işlerin kolay halledilmesi ve insanların kendisini sevmesi için.

bu ismin azam olduğu ve özel sırlar barındırdığı rivayet edilmektedir bu ismi çokça zikredenlere Allahu teala (cc) büyük lütuflarda bulunur.

bu ismin vefkini yazıp üzerinde taşıyan kimse günde 1100 defa bu ismi zikretmeye devam ederse Allah’ın (cc) izni ile her işinde muvaffak olur ve her istediği yerine getirilir. bu vefk içi mal dolu bir ambara ya da para dolu bir kasaya konuşursa o yerde bereket hasıl olur.

bu isimn faydaları anlatmakla bitmez uygun bir vakitte bu vefkin etrafına hadid suresi yazılarak üzerine 21 defa mülk suresi okunursa bu vefki taşıyan kimseye silah tesir etmez.
duaların kabulu için
bu isimle zalimin zulmünde korunulur birbirini sevmeyen iki kişi arasında sevgi naıl olur daima çocuk düşüren hanımların çocukları olur vs bu nedenle bu isme çok öenm vermek günde en az 1.100 defa zikretmeye çok faydalı olacaktır.