Hanefi mezhebinde dilerin arası ve diş cukurları ıslanmasza gusıl tamam olmaz.Bunun için diş kapatılınca ve doldurunca gusıl abdesti sahih olmaz.İnsan cenabedlikten kutulamaz.Altın gümüş ve necs olmayan başka bmaddelerden yapılan kaplama ve dolgulaın altına su girmeyince hanefi mezhebi alimlerinin hepsine göre gusıl abdesti caiz olmaz

tahtavi meraklı felah haşiyesi doksanaltıncı sayfasında ve ayrıca bunun tercemesi olan nimey-i islam kitabında şöyle yazıyor.Bir hanifeninkendi mezhebinde gö re yapmadığı bir iişii yapabilmesi için saf-i mezhebinin taklit etmesinde bir bes yoktur.Bah-rü-ür-raik ne nehr–ül-faik kitablarındada böyle yazılıdır.Fakat bu işi yaparken o mezhebin şartlarını da yerine getirmesi lazım olur.Harac meşakkat olmadan ve sartlarını yapmadan taklid ederse buna müllefik deniir.ki kolayları toplayıcı demekdir.Bu caiz değildir.

Kendi mezhebinde ki bir farz yapmayan kimsenin yalnızbu farzı yapması için başka mezhei taklid etmersi lazımdır.kat bu işi yaparken taklid eddtiği mezhebin şatrlarını da yerine getirmelidir.Kaplama ve dolgu yaptıran hanefi mezhebindeki bir kimsenin maliki ve ya safi mezhebini taklid etmesi için gusıl de abdest almakta ve naamzada niyyet ederken imamı-i malike veya imam-ı şafi-ye tabi olduğunu hatırlaması yetişir.
yani gusıl abdesti almaya başlarken.(Niyet ettim gusıl abdesti almaya ve Maliki veya şafi mezhebine uymağa.)sözünü kalbinden geciren bir kimsenin gusıl abdesti sahih olur. ağzında kaplama ve ya dolgu bulunan hanefi mezhebindeki biir kimse böyle niyyet edince gusülü yanı boy abdesti sahih olur.cünüblükten kurtulur temiz olur maliki ve ya şafi mezhebinin taklid edince abdesti ve namazı sahih olur.Kaplamave dolgusu olmayanların da imam olabilir.

Şafi mezhebini taklid edenin imim arkasında fatiha suresini okuması kendisiinin veya başkasının sev eteyine yani iki abdest bozma uzvlarına eli ayası ile dokunurasa ve nikah ile alması haram olan onsekiz kadından başka kadının dersine değerli abdest almasa abdeste niyyet aytmiş olması ve az necasetten de sakınması lazımdır.Kuran,ı kerim tutacagı zaman da şafi mezhebinde göre abdestli olması lazımdır
Hanefi mezhebinde olan bir yolcu şafi mezhebinin taklid ederek ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarıın takdim ve tehir ederek birlikde kılabilirse için şafi mezhebinde göre abdestli olması lazımdır.