diş doldurma meselesi Dişinin birazı çürümüş veya krılmış olan kimsenin dişini doldurtması veya kaplatması caizdir. Ancak zauretsiz, süs olsun diye keyfi şekilde yapmak caiz değildir.diş doldurtma meselesi
Hanefi mezhebi müctehidlerinden İmam Muhammed Rahimehullah’agöre sallanan dişleri altın tel ile bağlatmak düşen ve çıkarılan diş yerine altın diş takmak caizdir. İmam-ı Azam Ebu Hanıfe’ye göre ise altın ile kaplatmak caiz değil gümüş ile caizdir. İmam Ebu Yusufda (bir rivayette) İmam Muhammed gibi buyurmuşturç Altın ile kaplamada İmam Muhammed’in ictihadiyle amel edilebilir. Alimler İmameyn’in (İmam Ebu Yusuf ike İmam Muhammedin’in) ictihadı üzerine fetva vermişlerdir.diş doldurma meselesi
Ayrıca Osmanlı ulemasından Şeyhulislam Uryanizade diş doldurmak için fetva vermişlerdir.
İslam dininde kolaylık yapacağız diye şeriati cevaz vermediği bir hususa elbette caizdir denilmez. Fakat caiz olan bir mesela için de caiz değildir denilerek zorluk çıkarılamaz.