dileklerin kabulu için el berr anlamı:kullarına iyilik ve ihsanı nimetleri bol olan

Şüphesiz biz bundan önce O’na dua (kulluk ederdik gerçekten O iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisi’dir.(tur suresi.28)

zikir adedi:202
zikir niyeti:her zaman iyilik yapar halde olmak için.
dileklerin kabulu için
bu ismi zikretmeye devam eden kimseler Allahu teala’nın (cc) özel lütuf ve keremine mazhar olurlar.
dileklerin kabulu için
bu vefki gümüş bir levha üzerine yazıp üzerine 402 defa ya berr ismi zikredilerek üstte taşınırsa o kimsenin her dilediği Allah’ın (cc) izni ile gerçekleşir.