Bir müminin vefat etiği haber alan erkeklere erkek yoksa kadınlara cenaze namazı farzı kifayedir cenaze namazı alah için namaz ve ölen kimse için duadır evemiyet vemeyenin imamı gider.

Cenaze namazlarının farzları

1)Meyit müslğman olmalıdır
2)yıkanmış olmalıdır yıkanmadan ölen üzerine toprak atılmamış ise çıkartılıp yıkanılır sonra namazı kılınır cenazenin imamı bulunduğu yerin temiz olması lazımdır.
3)cenazenin ya da bedenin yarısı ise başının veya başsız yarıdan fazla bedenin imamı önünde bulunması lazımdır.
4)Cenaze yerde veya yere yakın elerle tutulmuş yada taş üstüne koyulmuş olmalıdır.cenazenin başı imamın yanına ayağı soluna gelecektir tersine koymak günahtır.
5)Cenaze imamın önune hazır olmalıdır.
6)Cenazenin ve imamın avret mahali örtülü olmalıdır.

Cenaze namazlarının farzları
1)Dört kere tekbir getirmelidir
2)Ayakta kılmaktır.

Cenaze namazların sünetleri

1)Sübahneke okumak
2)selavet okumak
3)kendine ve mevlite bütün insanlara ağf ve mağrivet için düalarda bildiğini okumak
cenaze amazı cami içerisinde kılınmaz
canlı olarak doğduktan sonra ölen çoçuğun ismi okunur yıkanır kefenlenir namazı kılınır
cenaze taşınacağı zaman tabutun dört kolundan tutulur önce cenazenin baş tarafı omuza sonra ayak tarafı sağ omuza sonra baş tarafı sol omuza sonra ayak ta rafı sol boyuna konmak süretiyleher birinden onar adım taşınır kabreye varıldığı zaman cenaze omuzlarından yere indirilmedikçe oturulmaz defn edilirken işi omıyanlar oturulur.

Cenaze namazı nasıl kılınır:

Cenaze namazının dört tekbirden her biri bir rekat gibidir.Dört tekbirinin yalnız birincisinde eler kulaklara kaldırılır
1)İlk tekbir alınıp iki el bağlanınca süphaneke okunur ve okunurken veceleh senüke de denir
2)İkinci tekbirden sonra teşedühe okunurken salavatlar yani alahüme sali ve barik düaları okunur.
3)Üçünçü tekbirinin sonra cenaze duası okunur cenaze duasaı yerine rabena atina veya yalnız alahümemalifreğ demek veyadüh duası yerine fatiayı şerife okumakda olur
4)dördüncü tekbirden sonra hemen sağa veya hemen sola selam verilir selam verirken cenazeye ve cemaata niyt edilir.
imam yalnız dört tekbiri ve iki omuza selamı yüksek sesle söyler diğerleri içinden okunur.
cenaze namazı kılkındıktan sonra tabutun yanında düa etmek caiz değildir Mekrüh olur.