cenaze namazı nasıl kılınır? cenaze namazı vefat eden din kardeşlerimiz hakkında dua olmak üzeri bir farzı kifayedir.cenaze namazı kılınması için aranan şartlar şunlardır.ölenin müslüman olması.müslüman olduğu bilinmeyen bu hususta hali gizli olan kimsenin cenaze namazı kılınmaz.ölenin müslüman olduğuna muteber şahid ve delil lazımdır.ölünün yıkanarak temiz kefene sarılmış olması.ölünün imam ve cemaatin önünde olması.ölünün tamamının veya bedenin çoğunun mevcut olması.eğer bedenin çoğu gitmiş veya başsız olarak yarısı varsa namaz kılınmaz,yıknamaz,bir beze sarılarak gömülür.
cenaze namazının kılınışı
cenaze namazı dört tekbir ve kıyamla eda edilir.bu namazda secde ve rüku yoktur.imam ölünün göğsü hizasında durur.cemaat da arkasında saf tutar.cemaata ölünün erkek veya kadın olduğu duyurulur,ona göre niyet edilir.yani allah için namaza,meyyit için duaya er kişi (veya hatun kişi ) niyetine uydum hazır olan imama diye kalben niyet edip imamın arkasından tekbir alınır.ilk tekbiri alırken eller kulak hizasına kadar kaldırıp göbek altına bağlanır.sübhaneke ve celle senaükü okunur.bundan sonra eller kaldırmadan ikinci tekbir alınır.bu tekbirleri imamı aşıkar cemaat ise gizli alır.allahumme salik ve allahumme barik okunur.bundan sonra üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur.cenaze duasını bilmeyenler burada allahumme inna nesteıynüke yi yani kunur duasını veya dua niyeti ile fatiha şerifeyi okurlar.daha sonra dördüncü tekbir alınır,eller yan tarafa bırakılıp selam verilir.üçüncü tekbirden sonra okunacak cenaze duası;
allahummağfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve kebirina ve sağırina ve zekerina ve ünsüna.allahumme men ahyeytühü minna feahyihi alel islamı ve men teveffeytehü minna feteveffehu alel imanı ve hussa hazelmeyyite biravhi verrahati verrahmeti velmağfireti verrıdvan.allahumme in kane muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kane müsien fetecavez anhü ve lakkahıl emne velbüşra velkeramete vezzülfa birahmetike ya erhamerrahimin.
kadın ise hazihil meyyite denir.
kadın ise in kanet muhsineten fezid fi ihsaniha ve in kanet müsieten fetecavez anha ve lakkıhelemne denir.
manası:allahım bizim dirilerimiz ölülerimizi hazır ve gaib olanlarımızı büyüklerimizi ve küçüklerimizi erkeklerimizi ve kadınlarımızı afv ü mağfiret buyur.ya rabb bizden yaşattıklarını islam üzere yaşat.bizden öldürdüklerini iman üzere öldür.bilhassa bu ölüyü kolaylığa rahatlığa mağfirete rızana erdir.ya rabb eğer bu ölü muhsin ise ihsanını artır ve eğer yaramaz bulunmuş ise affet.kendisine emniyet beşaret keramet ve kurbaniyet nasip buyur,rahmetinle ey erhamerrahimin.
cenaze erkek çocuk ise yıkarıdaki dua alel imani den itibaren şöyle okunur;allahummecalha lena feratan vecalha lena ecran ve zuhra allahummecalha lena şafiaten ve müşeffeaten.
mühim hatırlama
bir çok kimseler cenaze namazının dördüncü tekbirinde ya hiç ellerini bırakmadan selam vermekte veya sağ tarafta selam verince sağ elini sol tarafa selam verince de sol elini yana bırakmaktadır.bu haraketlerin her ikisi de yanlıştır.doğrusu dördüncü tekbiri aldıktan sonra her iki eli yana bırakıp selam vermektir.çünkü kendisinde sünnet olan bir zikrin bulunduğu kıyamlarda eller bağlanır.sünnet olan bir zikrin kalmadığı kıyamlarda ise eller bağlanmaz yana salınır(dürer 1/53)
cenaze namazı içinde imam açıktan allahu ekber diye tekbir aldıkça bazı kimseler kafalarını kaldırmaktadırlar.buda yanlış ve tehlikeli bir harekettir.doğrusu ne kafa ile ne de başka bir aza ile namaz müddetince hiçbir hareketle bulunmamaktadır.cenaze namazı kılınıcak yer veya ayakkabı temiz değilse ayakkabıyı çıkarıp üzerine basılmalıdır.