Çalışkanlık güzel ahlakla ilgili gibi görünmese de aslında güzel ahlakın önemli bir unsurdur.bir kişi tembel olursa nefsi kolayca onu faziletli davranışlar için gayret göstermekten alı kor. Halbuki Birçok fazilet çalışkan olmayı icap ettirir.
Çalışkan insan,hem bu dünya maişeti için çalışır helalinden kazanır,kimseye muhtaç olmaz.hem de kazandığından bakımını üstlendiği yakınlarının nafakasını verir diğer yoksullara sadaka verir,böylece ahiret maişetini kazanır.
Helal lokma yemek,dinimizin en çok ehemmiyet verdiği meselelerdendir. kişinin yediği lokma helal değilse ammelleri kabul olmaz.Helal lokma kazanmak için ise gücü yettiği kadar çalışmak gerekir.Peygamber Sallallahu aleyhi vesemllem buyurur:
Hiç Kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek asla yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davud aleyhisselam da elinin emeğini yerdi.
Hadisde bilhassa Hz.Davud’un zikredilmesinin sebebi şudur;o Kur’an-i kerim’de bildirildiğine göre hükümdar Peygamberler de el emeğiyle geçinmişlerdir. Hz.Adem çiftçilikle geçinmiş, Hz.Nuh marangozluk yaparak. Hz.idris terzilik,Hz.Musa aleyhimusselam da çobanlık yaparak geçinmişlerdir.
Çalışmanın çeşitli faydaları vardır.Her şeyden önce kişinin yorucu işlerde çalışarak nefsini yorması nefsiyle baş başa kalıp kuruntulara dalmasından daha hayırlıdır Allah-u Zülcelal ailesine helal lokma kazanmak için ter döken kullarını seviyor.
Namaz kılınıp(cum’a)yerine getirilince yeryüzünde dağılın da Allah’ın bol nimetinden geniş lütfünden (nasibinizi)arayın.bir de Allah’ı çok anın,ola ki muradınıza erer umduğunuza kavuşursunuz.
Hz.peygamberin hayatına baktığımız zaman,onunda çalışmayı sevdiğiniz görüyoruz.