bol mal için el-varis anlamı: varlığı devam eden, servetlerin hakiki sabibi

biz, yaşama biçimleriyle refah içinde şımarıp azmış nice şehri yıkıma
uğrattık. işte meskenleri; çok az (bir zaman) dışında
(onlarda) kendilerinden sonra oturabilmiş değildir.
(onlara) varis olanlar biziz. (kasas süresi,58)

zikir adedi:707
zikir niyeti: uzun ömür, bol mal, şeref ve geniş rızık sabibi olmak için.
bol mal için
bu ismi çokça zikreden kimseye Allahu teala (cc) mal, mülk, vakar ve itibar verir.

bu ismi kendinden geçercesine zikreden kimseler bulunduğu yerin,
kabilenin ya da topluluğun en büyük yöneticisi, idarecisi olurlar.
bol mal için bol kazanç için zenginlik için daha bir çok konuda esmaül hüsna esmalarını sizinle paylaştık