amentü biilahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve b ilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel basü badel mevti hakkun eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resülühü .

amentü Anlamı:
Allaha meleklerine gönderdiği kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe kadere hayrın ve şerrin allahtan olduguna oldukten sonra dırılmeye ınanıyorum allahtan başka ilah olmadıgına ve muhammed aleyhisselamın da allahın kulu ve son peygamberi olduguna sehadet ediyorum……