Allah tan yardım görmek için el vekil anlamı: tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

tamam-kabul derler. ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıkta senin söylediğin tersini kurarlar.Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor.sen de onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et vekil olarak Allah yeter.(nisa suresi.81)

zikir adedi:66
zikir niyeti:allah’tan (cc) her türlü yardımı görmek için.Allah tan yardım görmek için

bu simi çokça ananlara Allahu teala (cc) beklemediği yerden rızıklarını göndererek onların çok zengin olmasını sağlar.