alacaklarını ala bilmek için el bais anlamı:ölüleri dirilten,kabirlerden çıkaran

nasıl oluyor da Allah’ı inkar ediyorsunuz? oysa ölü iken sizi o diriltti;sonra sizi yine öldürecek,yine diriltecektir ve sonra O’na döndürüleceksiniz(bakara suresi.28)

zikir adedi:573
zikir niyeti:kuvvetli irade ve alacaklarını almak için.alacaklarını ala bilmek için

bu ismi şerif özellikle ikram gücü zayıflayanlar içim çok faydalıdır.

bu ismi şerif Ya fettah ismi ile zikredilmeye devam edilirse bu zikre devam eden kimsenin bütün haceti giderilir.
bu ismin vefkiniin taşınmasının ve çokça zikredilmesinin akli ve bedeni gücü artıcağı rivayet edilmektedir.