akıl için sinirden kurtulmak için el halim ismini inceledik şimdi akıl için el habir anlamı her şeyi iç yüzünden gizli tarafından haberdar olan

ey iman edenler Allah’tan korkun herkez yarın için neyi takdim ettiğine baksın Allah’tan korkun hiç şüpesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır(haşr suresi 18)
akıl için
zikir niyeti:hafıza ve idrakin genişlemesi için

bir kimsenin mana aleminde ya da rüyada gizli bir işin mahiyetini öğrenmesini sağlayan önemli bir esmadır.
adabına uygun vaziyette 7 gün riyazata giren ve bu ismi çokça zikreden kimseye olacak ve olabilicek şlerle ilgili bilgiler malum olur ya da gösterebilir.
akıl için
ya habir ismi bir kab içine yazalır ve bu kaptan anlayışı az olan kimseye ya da zihni kapalı olan kimseye içirilirse Allah’ın(cc) izni ile o kimse şifa bulur.