yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyüne akika denir.böyle bir çocuk için şükür olarak kesilen kurbana da akika adı verilir.bunun müslümanlarca asıl adı nesikedir.
akika kurbanı
akika bizce mübah ve nihayet menduptur.diğer üç mezhep imamına göre sünnettir,zahiriyye mezhebine göre de vaciptir.
akika kurbanı çocuğun doğduğu günden buluğ çağına ereceği güne kadar kesilebilir.fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.çocuğun yedinci günü adı konulur ve başının saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş sadaka verilir ve aynı günde bu kurban kesilir ki böyle yapılması diğer üç mezhep imamına göre müstehaptır.

kurbana elverişli olan her hayvan akikaya da elverir.oğlan çocuğu için kesileceği gibi kız çocuğu için de kesilir ve her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur.oğlan çocuğu için iki koyun kesilmesi görüşünde olanlar da vardır.

akikanın kemikleri çocuğun sıhhat ve selametine hayra vesile olması için kırılmayıp yalnız mafsallarından ayrılır,o şekilde pişirilir.bu müstehaptır.diğer bir bakımdan da çocuğun mütevazi olmasına katı kalpli olmaktan ihtirastan kurtulmasına hayra vesile olması için kemiklerin kırılması müstehap görülmüştür.
akika kurbanı
akikanın etinden kesen yiyebilir.başkalarına da yedirebilir ve sadaka olarak verir.