Abdestin sünnetleri on sekizdir

1-Abdeste başlarken Besmele okumak.
2-Elleri bileklere kadar üç kere yıkamak
3-Ağzı ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak buna mazma denir.
4-Burnu ayrı ayrı su ile yıkamak buna İstişak denir.
5-Kaşların sakalın bıyığın altındaki görünmeyen deriyi yüzü yıkarken ıslatmak.
6-Yüzünü yıkarken iki kaşın alrını yııkamak.
7-Sakalın,sarkan kısmını mesh etmek.
8-içine sağ elin yaş parmaklarını tararak gibi sokmak hilalemek denir.
9-DİŞLERİ BİR ŞEY İLE OĞMAK temizlemek misvak muhim sünnetir
içine sağ elin yaş parmaklarını tararak gibi sokmak hilalemek denir
on-basın her tarafını bir kere mesh etmek:
on bir-İki kulağı bir kere mesh etmek:
on iki-enseyi üçer bitişik parmakla mesh etmek
on üç-el ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmek
on dört-yıkanacak yerleri üç kere yıkamak
on beş-yüzü yıkanacağı zaman kalb ile niyet etmek
on altı-tertib yani sıra ile yıkamak
on yedi-delk yıkanan yerleri oğmak
on sekiz-müvalat her uzvu bir biriarkasından çabuk çabuk yıkamak